Grymov

751 21, Grymov, Tel.: +420 581 220 421, grymov@seznam.cz
Grymov/Společnost - Grymov
Historie Grymova není v porovnání s okolními obcemi příliš dlouhá. Obec byla založena v roce 1787 rozparcelováním bývalého radslavského dvora. Jeho rozdělením vzniklo 24 usedlostí zvaných familie s výměrami po 18 měřicích. Budovy dvora (dnes se tato část nazývá Plac) byly rozděleny na 11 usedlostí, dalších 13 usedlostí pak bylo postaveno podél cesty vedoucí k dvoru od Radslavic. Ke Grymovu byly hned po jeho založení připojeny mlýn Hloží a samota Vrbovec.

Obec samostatná i nesamostatná
Až do roku 1848 náležel Grymov k tršickému panství, které patřilo Olomoucké kapitule – byl tedy majetkem církve. Po zavedení obecního zřízení v roce 1850 se stal součástí Radslavic. Tento stav trval až do roku 1882, kdy se Grymov na žádost svých občanů osamostatnil. Změna nastala v roce 1974, kdy byl Grymov znovu přičleněn k Radslavicím, aby se po roce 1990 znovu osamostatnil. Obecní úřad sídlí v budově požární zbrojnice, která byla vybudována v letech 1954-1956.

Postupný růst obce
Obec se zpočátku téměř nerozrůstala. V letech 1860 až 1863 sice na návsi byla místo zvonice postavena kaple sv. Jana Křtitele, ale jinak do roku 1865 přibyly pouhé 3 domy. Nové domy začaly růst teprve po zrušení zákazu dělení usedlostí. Zčásti se tak dělo rozdělováním starých usedlostí, zčásti novou výstavbou na okrajích vesnice. Postupný růst obce se po 2. světové válce zastavil. Oživení výstavby rodinných domů nastalo počátkem 70. let, na přelomu 80. a 90. let a po roce 2000. V současnosti má obec 55 obytných domů.

X
  • Vojtěch Ptáček
  • Richard Jiřík
Vojtěch Ptáček
Richard Jiřík
  • Hraniční kámen
  • Kaple sv. Jana Křtitele datovaná v průčelí 1840Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz