Fryšava pod Žákovou horou

592 04, Fryšava pod Žákovou horou, Tel.: +420 566 619 231, obec.frysava@tiscali.cz
Fryšava pod Žákovou horou/Společnost - Fryšava pod Žákovou horou
V zimním období jsou pole jižně a jihovýchodně od obce využívány pro snowkiting. Jedná se o jeden z nejlepších revírů v České republice. Jeho poloha, situovaná v nadmořské výšce 769 m n. m. (jeho vrchol) zaručuje dostatek sněhu po celé zimní období s velkým počtem větrných dní. Charakter okolních kopců umožňuje využít každý poryv větru pro snowkiting. Kopec je otevřený na všechny strany, proto nejste omezeni čekáním na správný směr větru. Plocha 1700 × 700 m je dostatečná i pro více než 20 snowkiterů. Můžete si zde najít jak rovné úseky, tak i kopec nakloněný do všech stran pro vysoké skoky. (Zdroj: Wikipedia)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1560 a její vznik souvisí se sklárnou. Podle zápisu v novoměstské knize svatebních smluv provdával tehdy sklářský mistr Mates z Fryšavy svou dceru Apolenu. Fryšava byla součástí novoměstského panství, v roce 1749 dostala pečeť, ve znaku je rádlo a nad ním hvězda. Ve 2. polovině 17. století se u obce začala těžit železná ruda pro železárnu v Kadově. Jednalo se o mohutné ložisko, dolovalo se do 50. let 19. století. V letech 1944–1945 působily v okolí obce partyzánské skupiny, 9. 5. 1945 zde došlo k boji partyzánské skupiny Záře s ustupujícími Němci, padlo 12 partyzánů a 5 místních občanů.

Fryšavská sklárna patřila mezi nejstarší na Novoměstsku. V polovině 17. století zde byla zavedena výroba benátského skla, v roce 1718 sklárna vyhořela. Provoz byl sice znovu obnoven, ale nejspíše kolem roku 1729 byla její činnost ukončena. Ukázky výrobků jsou v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě.(Zdroj: Wikipedia)

  • Rudolf Gabessam (1852-1912), lesník, průkopník lyžování na Novoměstsku
  • Václav Jícha (1874-1950), malíř, žil zde od roku 1929
  • Otakar Šín (1881-1943), hudební skladatel a pedagog
  • Kostel svatého Matouše
  • Dům čp. 10

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz