Evaň

410 02, Evaň, Tel.: +420 416 591 180, obecevan@obecevan.cz
Evaň/Společnost - Evaň
Zhruba něco málo přes 2 km na jih či spíše jihozápadně od Libochovic leží za tokem Ohře a za nevelikým lesem Šebín na silnici do Peruce ves neobvyklého jména.Podle Augusta Sedláčka byla původně nejspíš církevním majetkem či spíše církev s ní mohla hospodařit.Králem Vladislavem však byla zastavena Pavlu Skalskému z Jenštějna.První zprávy o ní pocházejí až z roku 1437.Na sklonku 15.století ji vlastnil Jan ze Šembelka se svými syny. Jistě je zajímavé připomenout,že rod ze Šembelka býval známým českým panským rodem,větví Buziců,jejíž předek Přibyslav z Křimína na počátku 14.století vystavěl u Mladé Vožice hrad Šelmberk.Z české linie tohoto rodu vynikl zmíněný Jan,který se stal  kancléřem a nejvyšším komorníkem .vlastnil hrady Trosky,Přerov nad Labem a Kost.Majetek v Evani byl z hlediska celého rodového majetku vskutku nepatrný a tím také nepříliš zajímavý.Navíc ležel hodně daleko od rodového sídla.Když Jan roku 1508 zemřel,zdědily majetek jeho synové.Z nich byl  Jaroslav ze Šelmberka,v letech 1515 až 1549 nejvyšší komorník. Držel hrad v Přerove nad Labem a sám však pobýval na Hrádku nad Sázavou,kterému dali podle pánovy funkce u  dvora nové pojmenování “Komorní Hrádek“.Není divu,že dědicové Šelmberkové o nevelký a vzdálený majetek v Evani příliš nestáli.Už roku 1528 se proto stal jeho novým majitelem Jan Sezima z Ústí.Měli v držení více vesnic kolem Slaného a Budyně a také jich hodně rozprodali.Od roku 1597 byla Evaň majetkem člena starého saského rodu Karla Elsnice z Elsinc,který v ní postavil tvrz.Uvádí to alespoň August Sedláček s tím,že tvrz je však poprvé připomínána až roku 1623 a 1627 při pobělohorských konfiskacích.Celkem sedm členů rodu Elsniců se totiž zapletlo do stavovského povstání v letech 1621 až 1631 byli pokutování a byla jim zabavena celá řada statků na Litoměřicku,Slánsku a Žatecku.V časech  útisku rod raději vysídlil do Žitavy.  V Evani tedy stávala tvrz.Nevíme ovšem ani jak vypadala.Nejspíš však šlo o nevelké renesanční venkovské sídlo vybudované u hospodářského dvora.Roku 1619 koupila od Elsnice statek a tvrz Johanka z Hertemberka,první manželka Václava ze Šternberka,který je posléze po ní zdědil a užíval je se svou druhou manželkou Alenou z Hozlau (z českého vladyckého rodu z Chebska z tvrze Hazlov) ještě roku 1626.Nakonce však o tento majetek roku 1627 přišel při pobělohorské konfiskaci.  Zkonfiskovaný statek byl úřady prodán Marii Maximilianě ze Šternberka.Po její smrti náležel k Budyni a tedy k libochovickému panství.Nevyužívaná malá tvrz zanikla někdy v 17.století.

  • Kaplička svatého Josefa
  • Socha Ecce Homo
  • Náves

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz