Erpužice

349 01, Erpužice, Tel.: +420 374 696 147, obecerpuzice@centrum.cz
Erpužice/Společnost - Erpužice
Obec Erpužice, ležící asi 7 kilometrů severovýchodně od Stříbra, se připomíná poprvé již roku 1175, kdy kníže Soběslav daroval klášteru v Plasích několik svých vesnic, mezi nimiž byl též „praedium Crposiz“, tedy majetek nebo statek Erpužice, patřící předtím komorníku Bohuslavovi. Další zprávy o osudu vsi nejsou známy, takže nevíme, jakým způsobem přešla do rukou světských majitelů. Roku 1329 se však již připomíná „Sulco de Erposicz juvenis“, možná příbuzný potomků Hroznatových, jenž si snad vybudoval v Erpužicích své sídlo. Důkazy mimo predikát pro to však nejsou. Po tomto Sulkovi mladším se jako majitel vsi připomíná v letech 1353, 1357 a 1358 Habart a v letech 1377 a 1378 "Girco cliens de Erpusicz", avšak co který z nich v Erpužicích vlastnil, říci přesně nemůžeme. Obdobně komplikovaná je situace roku 1379. Tehdy držel půl vsi Sezema, krčma patřila Volfartovi a jeden poddaný Lvovi. Roku 1381 pak vystupuje jako rukojmí Sulík z Erpužic a roku 1395 Habard. Situace se stává nepřehlednější roku 1405, kdy se jako majitelé podacího práva ke zdejšímu kostelu připomínají „…Busconis de Hradek alias de Erpuzicz, Habardi de Holohlaw alias de Erpuzicz, Machconis de Zadub alias de Erpuzicz…“ kromě dalších příslušníků nižší šlechty, píšících se však po jiných sídlech. Ještě roku 1413 se pak připomínají Jan , Bušek a Sulek z Erpužic.

  • Kostel svaté Markéty na návsi
  • Boží muka u silnice k Trpístům
  • Mohylník, archeologické naleziště

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz