Džbánice

671 71, Džbánice, Tel.: +420 515 323 415, dzbanice@tiscali.cz
Džbánice/Společnost - Džbánice
V současnosti děti navštěvují školy v Trstěnicích, Vémyslicích, Moravském Krumlově a ve Višňové. Džbánice mají vlastní 83 m hluboký vrt, zkolaudovaný v roce 1999 a vodovod. Obecní voda splňuje normu pro kojence a používají ji dvě třetiny obyvatel. Obec je od roku 1999 plynofikována, 65 % domácností topí plynem. Zásobování obce základními potravinami a dalšími nezbytnými potřebami zabezpečuje obchod se smíšeným zbožím. Ve vybudované požární nádrži je přes léto možnost koupání, vycházky do zdejší malebné přírody lze spojit např. se sběrem hub v lese. V obci působí myslivecké sdružení Cinkulka, Sbor dobrovolných hasičů, a je zde knihovna s přípojením na internet. Obec Džbánice je členem mikroregionu Moravskokrumlovsko. Mikroregion vznikl v dubnu 2004. Členskými obcemi jsou rovněž Čermákovice, Dobelice, Dobřínsko, Dolní Dubňany, Horní Dubňany, Jamolice, Jezeřany-Maršovice, Kadov, Kubšice, Moravský Krumlov, Petrovice, Rešice, Rybníky, Skalice, Trstěnice, Tulešice, Vedrovice a Vémyslice. Cílem založení a předmětem činnosti mikroregionu Moravskokrumlovsko je podporovat komplexní rozvoj území, tj. zvyšovat a podporovat ekonomickou, sociální a ekologickou stabilitu a trvale udržitelný rozvoj území.

(Zdroj: Wikipedie)

Džbánice se poprvé připomínají v písemné zprávě z roku 1253, kdy byly nově vysvěcenému kostelu v Trstěnicích dány desátky ze Džbánic. Džbánice byly původně rozděleny na několik dílů, které náležely různým majitelům. Větší díl získal před rokem 1361 Budislav z Našiměřic. Vlastnil zde vinohrady, horenské právo, 3 lány, dvorec, ovocnou zahradu, les a vinný desátek. Toto zboží prodal roku 1377 augustiniánům z kláštera sv. Kříže v Litomyšli. Řeholníci toho roku získali od olomouckého biskupa také desátek ze vsi. Roku 1381 augustiniáni toto zboží prodali Bohuňkovi z Trstenic a Filipovi ze Svojanova, vlastníkům sousedních Trtěnic. Trstenické vrchnosti patřily Džbánice až do konce 16. století, kdy jsou s Trstenicemi připojeny k panství ve Višňové.
Část vesnice bývala v rukou místní nepříliš zámožné šlechty. Roku 1350 se připomínáDětřich ze Džbánic a 1411 - 1415 Zdeněk ze Džbánic. Tato drobná držba se udržela, neboť ještě v roce 1535 zde byly dva svobodné dvory ve vlastnictví dvořáků Jana Plichty a Jana ze Džbánic. Džbánice velmi utrpěly během třicetileté války. Několik desetiletí po ukončení tohoto konfliktu byla vesnice zcela pustá. Obnova probíhala obtížně a ještě v roce 1749 nebyla polovina usedlostí osazena. Zdejší šlechtické sídlo - tvrz, se připomíná pouze jedenkrát v roce 1629 při prodeji Džbánic. Doba vzniku ani přesná poloha není známa. Zbytky tvrze jsou pravděpodobně v zástavbě současného hospodářského dvora.
Během 2. světové války se zde ve sklepě domu č 60 skrývala manželka generála Ludvíka Svobody a její dcera Zoe.

  • kaple sv. Gottharda vystavěná v roce 1846.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz