Dynín

373 64, Dynín, Tel.: +420 387 986 931, sekretariat@obecdynin.cz
Dynín/Společnost - Dynín
Obec sestává ze dvou částí na dvou katastrálních územích, tvoří ji tři základní sídelní jednotky: Jednou je sama vesnice Dynín, druhou přestavuje osada Hradina, řada domů podél silnice v severozápadním sousedství Dynína, směrem k železniční trati 220 Praha - České Budějovice, třetí ZSJ je vesnice Lhota, ležící něco přes 2 km jihovýchodně od Dynína při jižním břehu Bošileckého rybníka (rybník sám náleží již ke katastru sousední obce Bošilec). Ke Lhotě patří též samota Lhotský Dvůr na severním břehu Záblatského rybníka.

(Zdroj: Wikipedie)

V písemných pramenech je vesnice Dynín poprvé uváděna již v r. 1341.Petr z Rožmberka tehdy odkázal části vsi dominikánskému konventu v Sezimově Ústí.Dynín tvořil spolu s Bošilcem a Ponědraží základ první dřavy pánů z Rožmberka v této části jižních Čech, ze které po přikoupení okolních vsí vzniklo malé panství se střediskem v Dolním Bukovsku.  Za třicetileté války byl Dynín zcela zpustošen a vypálen. Až po roce 1660, kdy třeboňské panství, a tedy i Dynín, získali Schwarzenberkové, přicházejí noví hospodáři na dynínské pozemky. Po r.1850 se Dynín stal součástí tehdy nově vytvořeného lomnického okresu. V obci proběhly první volby do obecního zastupitelstva z nichž vzešel první starosta. V r.1923 byl Dynín úředně přejmenován.

 Z dřívějšího názvu Dinín vznikla dodnes používaná podoba Dynín. Největší stavební událostí v obci za první republiky byla stavba školní budovy. V Dyníně vzniklo JZD v r.1952 a postupně se sloučilo s JZD ve Lhotě, Bošilci a Neplachově. Činnost družstva změnila nejen vzhled krajiny, ale i obce. Vznikají zde nové hospodářské stavby, jako kravín, sušička obilí, drůbežárna a administrativní budova. Dynínský zemědělský areál se po dokončení v 70.letech stal jedním z nejrozsáhlejších na Českobudějovicku. V Dyníně sídlí obecní úřad a do katastru náleží ještě sídelní jednotky Hradina a Lhota.

LHOTA. Nejstarší písemné památky pocházejí ze 14.stol. Zajímavostí této obce je, že se při rozšiřování Záblatského rybníka v letech 1580-82 ocitla celá ves, včetně hospodářských gruntů, tehdy pod názvem Německá Lhota, pod vodou. V písemnostech se dále uvádí název Dvůr Lhota, nalézající se nad rybníkem záblatským. Později se v pramenech dočteme už jen o obci lhota. V současné době je Lhota na katastru obce Dynín.

  • Rozlehlá náves obklopená zachovalými zemědělskými usedlostmi, nejhodnotnější z nich čp. 25 se sýpkou, datovanou 1815. Od roku 1990 je střed obce prohlášen vesnickou památkovou zónou.
  • Kaple sv. Václava na návsi, novobarokní
  • Pomník padlým v 1. světové válce z roku 1928, vedle kaple
  • Budova bývalé školy z roku 1923
  • Výklenková kaplička směrem ke Lhotě
  • Kaple ve Lhotě
  • Přírodní památka Hliníř, rašeliniště
  • Přírodní památka Lhota u Dynína, rašelinné louky. Obě tato chráněná území leží ve východní části katastru Lhoty, kam zasahuje CHKO Třeboňsko.

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz