Dyjákovičky

669 02, Dyjákovičky, Tel.: +420 515 230 413, obec.dyjakovicky@seznam.cz
Dyjákovičky/Společnost - Dyjákovičky
V roce 1990 se obec Dyjákovičky opět osamostatnila. V obci je vybudována kanalizace, vodovod a plynovod, zrekonstruována elektrická síť včetně veřejného osvětlení.Byla také vybudována nová telekomunikační síť na přípojky pro pevné linky(rok 1992).Ze začátku bylo připojeno přes 60 nových bytových stanic.S nástupem mobilních telefonů zájem podstatně opadl, v letošním roce je evidováno pouze 40 bytových stanic.

První zmínky o obci Dyjákovičky pochází z období kolem roku 1200, kdy při vysvěcování kostela v Louce daroval moravský markrabí Vladislav Jindřich Louckému klášteru desátek a patronát kostela v Dyjákovičkách.Toto právo potrvdil r.1220 i olomoucký biskup Robert a roku 1224 i sám papež Honorius III. Obec byla převážně osídlena německým obyvatelstvem, po skončení II.světové války v roce 1945 byli původní obyvatelé na základě tzv.Benešových dekretů odsunuti a obec byla dosídlena občany z různých částí republiky.

K Dyjákovičkám patřila také osada Ječmeniště (Gerstenfeld) , která vznikla v roce 1787. V osadě byla i škola, do které chodilo v roce 1901 43 dětí a menší kaple z roku 1890.Čistě zemědělská a vinařská obec měla v roce 1900 výměru 129 ha hospodářské půdy(pole 104,vinice 11,louky 6,pastviny 6,zahrady 2).Evidováno bylo 29 koní, 70 kusů skotu,75 prasat, 38 ovcí.Celkem 264 německých obyvatel obývalo 46 domů.Dle statistických hlášení z roku 1930 bydlelo v Ječmeništi 273 obyvatel(259 Němců,12 Čechů,2 jiné národnosti) v 57 domech.Po roce 1948 obec zanikla.

  • Ferdinand Kauer (*18. ledna 1751  † 13. dubna 1831) - hudební skladatel, houslista, klavírista a dirigent
  • Zámek Ječmeniště
  • Kostel svatého Víta
  • Kaple
  • Socha svatého Floriána
  • Socha svatého Jana Nepomuckého
  • Sloup se sochou Panny Marie
  • Fara na návsi

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz