Dubicko

Velká Strana, 789 72, Dubicko, Tel.: +420 583 412 160, podatelna@dubicko.cz
Dubicko/Společnost - Dubicko
Obec Dubicko se nachází v okrese Šumperk, kraj Olomoucký. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 1082 obyvatel.

(Zdroj: Wikipedie)

Název obce je odvozen od doubí, dubiny, tedy od dubového lesa. Katastr obce byl intenzivně obydlen již v pravěku ve starší i mladší době kamenné. V období kultury lužické existovala jižně od obce osada i s pohřebištěm. V písemných pramenech se Dubicko uvádí poprvé již roku 1253, kdy zdejší tvrz a od moravského markraběte získané území držel vladyka Beneda z Dubicka, vrchní lovčí pozdějšího krále Přemysla Otakara II., s jehož jménem se setkáváme v listinách od roku 1238. Benedův pravnuk postavil pevný hrad Brníčko asi 7 km severně od dubické tvrze. Dubicko mělo již roku 1297 farní kostel. Za krále Jiřího z Poděbrad pak přišla uherská vojska, která nakonec roku 1471 zbořila jak tvrz, tak i hrad Brníčko. V průběhu třicetileté války byla polovina vsi zničena. Po roce 1848 se obec dostala pod politickou a soudní správu v Zábřehu.

  • kostel Povýšení sv. Kříže - jednolodní barokní kostel s raně gotickým jádrem ze 2. poloviny 13. století, do barokní podoby rozšířený v roce 1710
  • kříž (na hřbitově před márnicí) - rokokový kříž z roku 1774
  • márnice - stavba z doby mezi lety 1710 a 1741, slohově související s barokní přestavbou kostela
  • ohradní zeď hřbitova
  • Smírčí kříž (v parčíku u pomníku padlým) - památka ze 16. století
  • Pomník padlých 1. světové války - dílo českého sochaře V. Suchardy z roku 1921
  • Kostel církve československé husitské

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz