Dříteň

373 51, Dříteň, Tel.: +420 387 991 121, podatelna@obecdriten.cz
Dříteň/Společnost - Dříteň
První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1432. (Zdroj: Wikipedie)

V 15. a 16. století byla Dříteň v majetku Malovců z Malovic, kteří sídlili na zdejší tvrzi a vlastnili řadu dalších vesnic v okolí (erbovní znamení Malovců, červeně uzděný zlatý půlkůň v modrém poli, je dnes součástí znaku obce). V roce 1598 Bohuslav Malovec přikoupil hrad Hluboká a přesídlil na něj. Po Bohuslavově smrti roku 1608 si jeho tři synové dědictví rozdělili, přičemž byla dříteňská část od Hluboké oddělena a připadla Václavu Malovcovi. Zanedlouho se tito tři bratři zúčastnili českého stavovského odboje, pročež jim byly statky roku 1622 konfiskovány a odevzdány císařskému generálovi Baltazaru Marradasovi coby úhrada žoldu. Od těch dob sdílela Dříteň osudy s hlubockým panstvím. V roce 1661 od Marradasova vnuka Bartoloměje koupil Hlubokou hrabě Jan Adolf ze Schwarzenbergu; dříteňskou vrchností pak Schwarzenbergové byli až do zániku feudalismu. Od roku 1850 podnes je Dříteň samostatnou obcí. (Zdroj: Wikipedie)

  • Rudolf Dvořák (1860–1920), orientalista, narozen v Dřítni
  • Zámek Dříteň, obdélná patrová barokní budova s navazujícími hospodářskými stavbami sv. od středu obce.
  • Kostel sv. Dismase z roku 1691, filiální k farnosti Bílá Hůrka - kulturní památka
  • Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1757 - kulturní památka
  • Kovárna z roku 1855, dnes využita jako hospodaHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz