Dřetovice

273 42, Dřetovice, Tel.: +420 311 320 545, info@dretovice.cz
Dřetovice/Společnost - Dřetovice
Nejstarší zmínka o Dřetovicích pochází z roku 1233, kdy je král Václav I. věnoval klášteru v Kladrubech. (Zdroj: Wikipedie)

Na základě dopisu z okresního archivu v Kladně, ze dne 13.dubna 1985 se dozvídáme, že:
na dnešním katastru Dřetovic byly ve středověku dvě obce - jednak ves Dřetovice a (asi 500m jihozápadně od nich) městečko a tvrz Kralovice. Tvrz stávala na mírném návrší v blízkosti dnešní fary (v poloze Na zámku) pod kostelem sv. Václava, který zůstal jediným zbytkem městečka, zpustošeného a spáleného v polovině 15.století, pravděpodobně při tažení vojska Jiřího z Poděbrad proti Buštěhradu. Jinak nejstarší písemný doklad, ve kterém je zmiňována obec Dřetovice je z roku 1233.

První je Pamětní kniha obce Dřetovic. Kronikářem byl zvolen v r. 1920 Jan Čech, horník a hudebník narozený dne 13. června 1879 v Dřetovicích.
Dovoluji si uveřejnit několik zajímavostí z prvního zápisu této knihy z roku 1931( pokusím se o doslovný opis, proto prosím omluvte případné chyby v textu, děkuji):
( Od r. 1924 se změnil název obce z Vřetovice na Dřetovice). Dřetovice katastrální obec v okresu Kladenském rozkládá se v údolí od Kladna táhnoucí podle potoka Dřetovického po obou stranách větší část obce se nalézá po pravé straně potoka směrem k jihu do návrší ke kostelu který jest 292m nad hladinou moře. Kostel tento jest nejstarší budovou v obci. V obci jsou dva mlýny t.zvaný na " Pile č.33 a v Brodcích č.34 (nyní již zaniklý). Jsou zde samoty Dvůr státní majetek č.35 Brodce, část budov na nádraží v Brandýsku č. 92,93, a mlýn na Pile. V blízskosti obce se nalézá pod zemí vrstva uhlí důl " Michael" v Brandýsku těsně u nádraží od obce 2km vzdálený. Podél samé obce vede silnice ze Stehelčevsi 2km, postavena r. 1879 do Kovár 3km, postavena půl r. 1892 a druhá půl r. 1900. Od kapličky skrze obec ke kostelu vede obecní silnice postavena r. 1889. Ke Brandýsku silnice zřízena 2km 1912 a různé kusy silnic do polí k Libochovičkám, k Zájezdu, k Zákolanům, k Brandýsku. Podél silnice ke Kovárům po levé straně jest stráň porostlá trávou a stromy akáty a jsou lomy zde břidlicového kamene po pravé straně jsou od hranic Kovárských až ke vsi obecní pozemky. Nejbližší nádraží: Kováry (zastávka) Brandýsek, Koleč, Zákolany. Za jasného dne jest krásný pohled na středohoří, od kostela jest viděti horu Říp, Milešovka Hasenburg a j.. Na Kladno okresní město jest 11 km. Obec Dřetovice u rybníka jest 250m nad hladinou moře a u kostela 292m.
Ve Dřetovicích jest 160 domů (5 domů se staví) Obytných stran 233. Dle sčítání lidu dne 2. prosince 1930. Celková výměra katastru všech pozemků v katastrální obci Dřetovic jest 545 ha 87a 18m čistý katastrální výnos všech pozemků jest 18.769.12h.Kč.
Nejvýznačnější budova v obci jest kostel sv. Václava postaven as. r. 1285 jakožto památka z městečka Kralovic tehdejší dobu dosti významné. Dále jest zde škola postavena r. 1862 nákladem 7 000 zl. V obci jest sbor dobrovolných hasičů založený r. 1903 číta 20 činných členů asi 50 přispívajících.

  • Kaplička u hlavní silnice
  • Kostel sv. VáclavaHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz