Droužetice

386 01, Droužetice, Tel.: +420 724 182 268, ou@drouzetice.cz
Droužetice/Společnost - Droužetice
První písemná zmínka je z roku 1227.

(Zdroj: Wikipedie)

První písemný doklad o Droužeticích z roku 1204 vypovídá, že vesnice byla majetkem královským. Pozdější listiny z roku 1345 a 1398 prozrazují že se staly majetkem Bavorů ze Strakonic. Od roku 1398 je obec zemanským sídlem v držení zemanů z Miloňovic, a to až do roku 1467, kdy byla zemanská tvrz i Droužetice vypáleny. Poté přecházejí Droužetice do majetku Řepických ze Sudoměře a Hodějovských z Hodějova až do roku 1620. V dalších staletích se vystřídaly v držení Droužetic město Strakonice, rod Kolovratů a od roku 1649 Losi z Losimthalu. Posledními majiteli (od konce 18. století) byli Windischgratzové.

Rok 1848 přinesl zrušení roboty a poddaných povinností, přinesl též do vesnice určitou svobodu. Kolem roku 1900 bylo v obci několik sedláků, několik zedníků a tesařů pracovalo ve Vídni a ostatní nacházeli práci v místě nebo ve Strakonicích. Hospodářská krize i obě dvě světové války měli za následek značný odliv obyvatel z 349 v roce 1880 jsme dnes na 109.

K obci Droužetice patří osada Černíkov, prvně zmíněna v roce 1398 jejíž zakladatelé byli Bavorové ze Strakonic, proto má obec ve znaku střelu kterou Bavorové v erbu nosili. V Čeníkově je několik selských usedlostí, dva malé rybníčky, kaple což dohromady tvoří klasickou jihočeskou venkovskou zástavbu.

Zaručeně nejznámějším symbolem obce je Droužetická Madona. Jde o významnou památku vysoké umělecké hodnoty od neznámého autora z doby předhusitské zhotovena kolem roku 1420. Cenná polychromovaná socha Marie s dítětem vysoká 147 cm je dřevořezba z lipového dřeva. Socha pravděpodobně pochází z dominikánského kostela v Plzni, což je pouze spekulace neboť názorů na původ je několik. V kapli P. Marie z roku 1880 byla umístěna až do roku 1978 poté byla péčí strakonického musea nákladně restaurována a byli vytvořeny dvě kopie. Jedna je umístěna v kapitulní síni na hradě ve Strakonicích a druhou má v držení obec Droužetice. Originál zdobí každou významnější výstavu gotického umění u nás i v zahraničí. O její velikosti svědčí i to že byla též jedním z exponátů na celosvětové výstavě EXPO 2000 v Hannoveru.

  • Přírodní památka Ryšovy

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz