Drnek

273 77, Drnek, Tel.: +420 312 589 220, obec.drnek@tiscali.cz
Drnek/Společnost - Drnek
Ve vzdálenosti 9 km východně leží město Slaný, 13 km jihovýchodně statutární město Kladno, 19 km jihozápadně město Rakovník a 20 km severozápadně město Louny.

(Zdroj: Wikipedie)

Poddaní z blízkých vsí robotovali na polích nového dvora, ale nestačili obdělávat a sklízet tak velkou výměru. A tak, aby zajistil pracovní síly, založil v r. 1726 hrabě Adolf Bernard z Martinic u hájovny postavené v r. 1711 osadu , která se podle panského hajného původně nazývala Drnky, později Drnek .
Na stavbu osady byl vykácen pravděpodobně les, vyměřena obdélníková náves a kolem návsi postaveno 13 chalup.Mezi prvními osadníky byly rodiny Černých a Zelenků, jejichž rody zde žijí podnes. Osada Drnek patřila ke Smečnu, od r. 1841 k Malíkovicům a samostatnou obcí se poprvé stala v r. 1924. V roce 1857 měl Drnek 33 popisných čísel a žilo zde 290 obyvatel.

  • Tvrziště a zaniklá ves Humniště, archeologické naleziště
  • Zaniklá ves Svídna, archeologické nalezištěHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz