Drahanovice

783 44, Drahanovice, Tel.: +420 585 949 256, podatelna@obecdrahanovice.cz
Drahanovice/Společnost - Drahanovice
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1287. (Zdroj: Wikipedie)

Obec Drahanovice leží asi 14 km jzz.od Olomouce zčásti v rovině a zčásti na úbočí Drahanské vysočiny, střed obce je ve výšce 240 m n.m. Drahanovice se poprvé připomínají r.1322. Jako samostatný statek dlouho patřil drobné šlechtě, jejíž někteří příslušníci se psali z Drahanovic. Vratislavu Bernardu Drahanovskému ze Stvolové byly Drahanovice po Bílé hoře konfiskovány a v následující době často měnily majitele. Roku 1724 připadly k panství v Čechách pod Kosířem a k němu náležely až do zrušení patrimoniální správy.

Německý název obce byl Drahanowitz. Místní části obce mají tyto názvy: Hájenka /Lusthós/, Na Nové ,Na dědině, Na horce, V Přemyslovicích, Lázinka, V chaloupkách, Na zábraní.

V červnu 1960 připojena obec Lhota pod Kosířem. V roce 1900 zde byla četnická stanice a pošta , v roce 1928 zde byla i železniční stanice. Největším podnikem v obci byl cukrovar, který byl založen v roce 1861 za hraběte Augusta Sylva-Tarouccy. V jeho držení byl do roku 1870, kdy přešel do vlastnictví „Aktiengessellschaft der k.k.priv. Zuckerfabrik in Drahanowitz“. Počátkem 20. stol. došlo k utvoření Akciové společnosti rolnického cukrovaru na Drahanovicku. Tato společnost r.1914 od barona Kleina, který byl hlavním účastníkem společnosti, cukrovar vykoupila pod názvem Rolnický akciový cukrovar v Drahanovicích. V roce 1945 přešel podnik pod národní správu a v roce 1947 byl znárodněn. V současné době je provoz cukrovaru zrušen a celý objekt je v konkurzu.

Obec byla osvobozena 9.5.1945 v ranních hodinách. Elektrifikace obce byla provedena v roce 1924. Škola, připomínaná již r.1798 je v současné době pětitřídní, nově opravená v roce 2000.

Obec byla několikrát postižena povodní v roce 1915, 1924, 1938, 1947, 1954. Při největším požáru v roce 1876 vyhořela až na několik málo domů celá obec i cukrovar. Značnou škodu způsobil požár strojní stanice v roce 1951. V roce 1837 bylo v Drahanovicích 77 domů a 462 obyvatel, v současné době má obec u 259 domů 42 chat a 693 obyvatel. Největšími kulturními památkami jsou čtyřboká hranolová čtyřpatrová tzv. Černá věž gotického původu, renesančně upravovaná v letech 1567-1590. Jedná se o zbytek původně rozsáhlejší dispozice drahanovické tvrze /první zmínka v roce 1351/, která byla zbořena v roce 1805. Věž dále upravována kolem roku 1850, areál kostela sv. Jakuba Většího. Stavba z roku 1742 má středověké jádro /první zmínka v roce1349/. Po požáru v roce 1799 zvýšeno obvodní zdivo a kostel zaklenut. Věž se zvonicí, čtyřhranná dvoupatrová věž, renesanční stavba ze 16.století, upravovaná v 18.století a novodobě ve 20.století. Ohradní zeď kolem kostela a někdejšího hřbitova a socha sv. Jana Nepomuckého z doby kolem roku 1840.

Částí obce Drahanovice je obec Ludéřov. Roku 1349 učinil vladyka Ludeř, pán Ludéřova spolek s Marvardem z Vrahovic. V druhé polovině 14. století sdíleli se o panství bratři Jan, Beneš, Hereš. Obec Ludéřov leží ve výšce 308 m n.m. Jihozápadně od Ludéřova pramení Zlatá stužka, která protéká i obcí Drahanovice. V roce 1910 byla v Ludéřově postavena obecná škola. V současné době je zde mateřská škola a v budově je rovněž obřadní síň. V roce 1837 bylo v Ludéřově 45 domů a 298 obyvatel. Obec má v současné době 118 domů, 11 chalup a 270 obyvatel. Severně od obce se dochovaly Švédské šance, opevnění z třicetileté války a pomník Svatopluka Čecha z.r.1908. Významnou kulturní památkou je rovněž polní kaple u školy a kamenný sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého. Ludéřov - mohyla spisovatele Svatopluka Čecha.

Další částí obce Drahanovic je obec Střížov. Roku 1287 byl pánem Střížova vladyka Ludeř. K r. 1308 připomíná se vladyka Vojslav ze Střížova a r. 1348 paní Hedvička ze Střížova. Brzy potom se dostal Střížov v držení vladykům drahanovským. Obec Střížov leží ve výšce 277 m n.m. V roce 1837 bylo ve Střížově 26 domů a 187 obyvatel. Obec má v současné době 92 domů 43 chat a chalup a 230 obyvatel. Významnou kulturní památkou obce je Sousoší Piety na rozcestí silnic Ludéřov-Střížov, barokní sochařské dílo z 1.poloviny 18.století.

Další částí obce Drahanovice je obec Kníničky. Obec leží ve výšce 265 m n.m. Obec má v současné době 20 domů 6 chalup a 40 obyvatel. Největší kulturní památkou je statek č.p.2, lidová architektura s arkádovým náspím z poloviny 19. století.

Další částí místní částí Obce Drahanovice je obec Lhota pod Kosířem. Vesnice Lhota měla své vladyky, ale r. 1406 dostala se koupí v držení vladyk z Ludéřova a Laškova. Roku 1550 koupil Lhotu Matyáš z Hartunkova a z Čech. Obec leží ve výšce 339 m n.m. Obec má v současné době 64 domů, 19 chat a 118 obyvatel.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1287.

(Zdroj: Wikipedie)  • Kostel svatého Jakuba Většího
  • Socha svatého Jana Nepomuckého
  • Hraniční kámen
  • Černá věžHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz