Doubek

251 01, Doubek, Tel.: +420 323 660 571, oudoubek@seznam.cz
Doubek/Společnost - Doubek
Do obce vedou silnice III. třídy.
Ve vzdálenosti 4 km vede silnice 2 Praha - Říčany - Kutná Hora

Železniční trať ani stanice na území obce nejsou. Nejbližší železniční stanicí jsou Říčany ve vzdálenosti 6 km ležící na trati 221 z Prahy do Benešova.

(Zdroj: Wikipedie)

 Oblast obce Doubku patřila pod správu Karlovy univerzity a vznikla pravděpodobně někdy kolem r. 1350. V průběhu staletí byla vesnice zahrnuta mezi vlastnictví Lichtenštejnů, jejichž jedna větev sídlila v  nedalekém Škvorci. Farností Doubek vždy spadal pod blízký Hradešín, kde je dosud používán k bohoslužbám krásný kostelík sv.Jiří ze 12.století s  původní základní stavbou.

V okolí Doubku bylo ve dvacátých letech minulého století učiněno několik archeologických nálezů datovaných zhruba 2800 let nazpět (tj. do  doby bronzové, kultury popelnicových polí). A sice několik popelnic a kamenných sekerek a další části keramických výrobků.Počet obyvatel podle kroniky:
1910 408 obyvatel a 81 popisných čísel
1921 388 obyvatel
1930 350 obyvatel a 85 popisných čísel
1967 234 obyvatel
1978 185 obyvatel
1992 151 obyvatel
2002 159 obyvatel a 104 popisných čísel
Statistiky z roku 2004 ke stažení zde

Historie: Na počátku 20.století byla v Doubku postavena škola se dvěma třídami a  bytem pro učitele, kterou navštěvovali místní děti od roku 1907 až do  roku 1966, kdy byla pro nízký počet žáků zrušena. V současnosti naše děti navštěvují základní školu v Mukařově (doprava autobusem), kde je i  mateřská školka.

Čechie: Fotbalový oddíl TJ Čechie Doubek (dříve též SK Čechie Doubek) byl založen 1921, v roce 1993 došlo k ukončení činnosti fotbalového týmu pro nedostatek hráčů. V  loňské sezóně (tj. 2003/2004) byl fotbalový klub Čechie Doubek znovuobnoven a nyní nastupuje k soutěžním utkáním ve IV.okresní třídě. Kabiny (postaveny 1964 svépomocí členů klubu) prošly letošním rokem rekonstrukcí. Loni v červenci byl na zdejším hřišti sehrán turnaj, jehož se zúčastnil také výběr Jágr teamu (mimo jiné se zúčastnili Milan Hnilička, Jarda Hlinka, Antonín Panenka ...) a k této příležitosti zde proběhla rovněž autogramiáda naší superstar Anety Langerové a pár skladeb zazpíval její kolega ze soutěže Petr´Bon Jovi´Poláček.

Hasiči: V roce 1968 byla postavena nová hasičská zbrojnice dobrovolného hasičského sboru na pozemku bývalého školního hřiště. Sbor dobrovolných hasičů v Doubku působí již více než 100 let. Jsou fakticky jediným spolkem, který v současnosti v obci funguje. Sbor má mužské, ženské i dětské družstvo. Všichni se pravidelně účastní různých soutěží s poměrně dobrými výsledky. Místní hasiči se i aktivně podíleli na záchranných pracích při povodních v srpnu 2002, za což jim náleží všeobecné uznání.

Obchody, pekárny: Dříve v Doubku působily 3 obchody a  2 pekárny. Tyto dvě pekárny "U Zvoníčků" a "U Kefurtů" zásobovali dříve celý okres Praha-východ čerstvým pečivem a místní chléb byl vyhlášený a  známý dokonce i v Praze. Postupem času zanikla pekárna "U Zvoníčků" a  později i "U Kefurtů". Nyní v Doubku můžeme nalézt jeden koloniál "Marta" stojící proti místnímu hostinci.

Období mezi válkami: V červnu 1919 se konaly první poválečné volby do obecního zastupitelstva - starostou Antonín čadil (1919-1927). Po volbách v roce 1927 ho vystřídal na místě starosty Josef Pospíšil (1927-1938). V roce 1938 nastoupil jako starosta Václav Kefurt, který tento úřad zastával až do 5. května 1945.

Poválečné období: 5. května 1945 byl dočasně ustanoven do nového úřadu předsedy MNV řídící učitel místní školy Josef Brt. Ještě téhož roku ho nahradil zvolený František Králík. V roce 1946 nastoupil jako nový předseda MNV (Králík se odstěhoval) František čadil. Za něj se zřídila 1946 autobusová linka Doubek-Praha, obecní rozhlas a  byla postavena autobusová garáž. Roku 1948 po politických změnách nastoupil na post předsedy MNV František Pokorný, kterého ke konci volebního období vystřídal pro nemoc Josef Remek. Po něm nastoupil 1954 Josef Špinka, 1957 pak František Koubek, za nějž byl 1949 zrušen hostinec "U Nováků". Roku 1960 nastoupil Josef Remek, který tento úřad již jednou na chvíli zastával. Na další volební období se stal předsedou MNV František Králík (1964-1971). V roce 1971 nastoupil na úřad předsedy Josef Pospíšil, který byl znovu zvolený v roce 1976 a tento post zastával až do roku 1979, kdy se Doubek spojil s Babicemi a Březí pod  jeden MNV s centrem v Babicích.

Doprava – garáž: Garáž byla postavena r. 1946, kterou Doubek věnoval společnosti ČSAD Vršovice, která až do roku 2000 zajišťovala dopravní obslužnost na autobusové lince Doubek-Praha. Od  června 2000 provozuje autobusovou dopravu v Doubku společnost Ropid v  rámci pražské integrované dopravy.Dnes slouží již jako Hasičská zbrojnice ve vlastnictví obce.

Stěhování obyvatel, chalupy: Koncem šedesátých nastalo hromadné stěhování hlavně mladých lidí z Doubku do Prahy - velký úbytek trvale přihlášených obyvatel. Velká část domů byla v této době prodána k rekreaci. Dnes je téměř polovina popisných čísel používána jako rekreační objekt, ale i část domů, které jsou obydleny celoročně nemá administrativně trvalé obyvatele.

Osamostatnění obce: Poněvadž většina finančních zdrojů plynula do Babic a Březí a v Doubku se takřka nepodnikalo, občané Doubku se rozhodli pro osamostatnění obce, a to koncem roku 1989. Do  24.11. 1990, kdy byly provedeny volby do obnoveného Obecního úřadu v  Doubku ve spolupráci se stávajícím MNV v Babicích řídil obec tzv. přípravný výbor. Prvním starostou znovu osamostatněného Doubku se stal Jiří černý (1990-1994) a místostarostkou Miroslava Marešová (1990-1994, 1998-2002, 2002-2006). Druhé volby proběhly 18. a 19. listopadu 1994, po  nichž byl zvolen starostou Miroslav Kúdela (1994-1998, 1998-2002) a  místostarostou Oldřich Lacina (1994-1998). Po volbách v listopadu 1998 dále působil jako starosta Miroslav Kúdela a místostarostkou byla určena opět Miroslava Marešová. Ve volbách 1. a 2. listopadu 2002 byl starostou ustanoven JUDr. Zdeněk Pospíšil a místostarostkou opět Miroslava Marešová. Po posledních volbách (listopad 2006) je v současné době ve funkci starosty JUDr. Zdeněk Pospíšil a místostarostka Věra Šťastná.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz