Domašov nad Bystřicí

Náměstí, 783 06, Domašov nad Bystřicí, Tel.: +420 585 036 021, ou@domasovnadbystrici.cz
Domašov nad Bystřicí/Společnost - Domašov nad Bystřicí
Domašov nad Bystřicí leží na úpatí Nízkého Jeseníku v údolí řeky Bystřice.

První písemná zmínka je z roku 1274. V místě dnešního Domašova stála od nepaměti tvrz, sloužící k ochraně a odpočinku byzantských kupců, kteří tudy jezdili k Baltskému moři pro jantar. Později se v okolí tvrze usazovali řemeslníci. V dobách největšího rozkvětu měl Domašov 1220 obyvatel (r. 1930), v současnosti má 480 obyvatel.

 Obyvatelstvo:
 do 17. století – převážně české
 od 2. pol. 18. stol. – nabývají převahy Němci
 po 1. sv.válce – převážně Němci, jen malá česká menšina
 po r. 1945 – Češi

1269 - největší část Domašova náleží dómskému děkanu Budislavovi z Olomouce
1329 - Domašov je zcela v držení olomouckého biskupa
1390 - Domašov získává Petr ze Šternberka
1403 - Domašov povýšen na město
1408 - Domašovské léno obdržel Petr z Kravař
1617 - Domašovu byla propůjčena městská práva krále Matyáše
1662 - Začínají se vést kostelní matriky v kostele sv. Anny
1758 - 29. – 30. 6. rakouský generál Laudon v bitvě u Domašova (Prusko – Rakouská válka) zničil pruský transport 4 000 vozů, který měl přinést pomoc Fridrichovi III., obléhajícímu Olomouc. V důsledku tohoto vítězství bylo obléhání Olomouce ukončeno již 2. července. Roku1858 - postavilo město Olomouc u Domašova na památku 100. výročí bitvy památník „Černý kříž“.
1869 - Vlastní poštovní úřad
1872 - 1.7. zahájen provoz Moravsko – slezské centrální dráhy Olomouc – Opava se staničním úřadem v Domašově
1885 - Založen Sbor dobrovolných hasičů
1893 - Nalezen pramen kyselky
1898 - Vybudován závod na kyselinu uhličitou a navrtány další prameny
1922 - Stavba elektrického osvětlení
1929 - Výstavba vodovodu
1937 - Uvedena do provozu továrna
1946 - Vyhnáno původní obyvatelstvo

Průmysl po roce 1945:
 - mlýn bývalé firmy C. Franzel – denní kapacita 150 q obilí
 - výroba těstovin firmy C. Franzel
 - výroba CO2 – využívala pramenů kyselky
 - lihovar
 - kamenolom
Dnes žádná z těchto firem není v provozu

 

  • V obci se nachází kostel sv. Anny postavený v roce 1791

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz