Dolní Tošanovice

739 53, Dolní Tošanovice, Tel.: +420 558 696 215, urad@dolnitosanovice.cz
Dolní Tošanovice/Společnost - Dolní Tošanovice
 Turisticky zajímavými objekty v obci jsou římskokatolická kaple, velkostatky Dolní dvůr ze 17. století, v jehož zahradě lze shlédnout ojedinělý exemplář starého liliovníku tulipánokvětého, a Lesní dvůr. Oba statky jsou dnes ve vlastnictví rodu, z něhož pocházel významný chirurg Vítězslav Chlumský, autor řady lékařských vědeckých prací, žijící na přelomu 19. a 20. století. Aktivní i pasivní sportovní vyžití pro občany a návštěvníky obce nabízí místní sportovní areál, kde se každoročně koná řada společenských akcí, jejichž atraktivita i účast výrazně překračuje hranice obce. Okolí obce je v současnosti zpřístupněno řadou pěších tras, cyklostezek a hipostezek. K návštěvě vybízí nejen Žermanická přehrada s řadou příležitostí pro vodní sporty a letní rekreaci nebo horský masiv Beskyd se svými přírodními atraktivitami a překrásnými výhledy, ale také místní motel, okolní obce a jejich památky a společenské akce.

Obec Dolní Tošanovice patří mezi nejstarší obce na Těšínsku. Obec byla založena v roce 1305 (dle okres. archivu). Rozkládá se po obou stranách bývalé císařské, dnes státní silnice I. třídy Frýdek - Český Těšín. Pamětní kniha obce byla založena až v roce 1920 tehdejším řídícím učitelem Josefem Ščerbou. Obyvatelé obce byli zčásti zemědělci, dále tzv. kovozemědělci (hutníci a horníci).

 Do roku 1956 patřily k obci osady Závadovice, Šprochovice a Podlesí. Obec měla tehdy 160 popisných čísel se 784 obyvateli. Od 1.1.1956 se obec značně zmenšila na 89 popisných čísel s 300 obyvateli. Z významých budov v obci je zámek Dolní dvůr majitelů Chlumských, dále pak škola, kaple, hasičská požární zbrojnice, velkovýkrmna vepřů Lesní dvůr, Motel, Čerpací stanice PHM, tělovýchovné zařízení, prodejna potravin a pohostinství. Význačnou osobností v obci byl profesor Chlumský (dodnes je znám lidem Chlumského lék).

 Dnem 1.1.1956 byla obec zmenšena o osady Závadovice (k Dolním Domaslavicím), Šprochovice a Podlesí (k Dobraticím). Tím se značně zmenšila až na 89 popisných čísel a 300 obyvatel. V obci hospodařil především Velkostatek Chlumských, dále výkonní zemědělci na Šprochovicích a Závadovicích. Velkostatek Chlumských přešel po roce 1948 na Státní statek Český Těšín, hospodářství Horní Tošanovice. Výkonní zemědělci přešli dnem 1.1.1956 na Závadovice k Dolním Domaslavicím a Šprochovice k Dobraticím.

 Po roce 1989 byl státní statek zrušen a přešel pod TOZOS zemědělský podnik s.r.o. V obci došlo od roku 1956 k významným změnám. Byla přistavena školní budova, postavena budova tělovýchovného zařízení, postavena hasičská zbrojnice, kaple, zřízeno veřejné osvětlení, obchod, vodovod a za značné pomoci občanů budova pohostinství.

 V poslední době byla provedena generálka vodovodu, plynofikace středu obce, vybudován chodník od školy až po obchod pro zajištění větší bezpečnosti občanů. Obec byla řízena obecním zastupitelstvem v čele starostou obce Františkem Voznicou, pak Isidorem Voznicou. Po okupaci v roce 1945 byl v obci sestaven Národní výbor. Předsedy NV byli: Evžen Gryžboň, Josef Filipec, Jan Blahuta, Štěpán Sobek, Miloš Ostrý a Josef Blahut.

 V roce 1980 byla obec z rozhodnutí vyšších orgánů začleněna do střediskové obce Hnojník. Obec byla obnovena k 1.1.1990, bylo zvoleno zastupitelstvo obce v čele se starostou Petrem Palrčíkem. Od roku 1994 do roku 2006 byl starostou obce pan František Kubatka, od roku 2006 do roku 2010 Mgr. Naděžda Honzáková. V současné době vede obec Dolní Tošanovice Pavel Blabla, který byl zvolen starostou obce v říjnových volbách roku 2010.

  • římskokatolická kaple
  • velkostatky Dolní dvůr ze 17. století, v jehož zahradě lze shlédnout ojedinělý exemplář starého liliovníku tulipánokvětého, a Lesní dvůr.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz