Dolní Řasnice

463 67, Dolní Řasnice, Tel.: +420 482 341 060, o.u.d.rasnice@volny.cz
Dolní Řasnice/Společnost - Dolní Řasnice
Počet částí:    1
Katastrální výměra:    2238 ha
Počet obyvatel k.1.1.2009    515
Z toho v produkt. věku:    0
Průměrný věk:      48

  Dolní Řasnice se rozkládá po obou stranách údolí stejnojmenné říčky v severní části Frýdlantského výběžku. Obec byla založena pravděpodobně v roce 1381, ale první písemný doklad pochází z roku 1409. Byla uváděna pod původním německým jménem, které získala podle  prvního osadníka  Ruckera. České  jméno získala Dolní i  Horní Řasnice až po druhé světové válce podle říčky, při které byly kdysi založeny.

          Dolní Řasnice je proslavena kovárnou Ondřeje Stelziga, který předal císaři petici o nesnesitelném útlaku robotníků (nevolnické povstání) na frýdlantském panství.Osudy řasnického kováře zpracoval v díle Železná koruna spisovatel Václav Kaplický, který žil a pracoval v nedaleké osadě Peklo.
První zmínka o vsi se nachází ve frýdlantském urbáři roku 1381. Tehdy šlo o vrchnostenskou vesnici s přibližně 40 domy, ve které se od poloviny 16. stoletínacházelo lénorodiny Resselů a posléze také Knebelů a Maxenů. Roku 1651 ve vsi žilo 353 osob v zhruba stovce usedlostí. Tento počet však následně poklesl v důsledku protireformačních akcí, kdy v letech 1653–54 bylo obydleno pouze 30 usedlostí osídlených 32 muži a 34 ženami hlásícími se ke katolické víře. Po třicetileté válce a dalších konfliktech 18. a 19. století počet obyvatel znovu narůstal a Dolní Řasnice se začala stávat jednou z nejlidnatějších zemědělských obcí Frýdlantska. Zemědělský ráz si obec zachovala dodnes, snad jedinou výjimkou je je založení jedné z prvních textilek na výrobu polovlněných a bavlněných látek – firma Josef Ressel vznikla roku 1864 a na počátku 20. století zaměstnávala 400 lidí. Po znárodnění sloužily objekty nejprve liberecké Severochemě, pak jako sklady pro různé zemědělské subjekty. Od roku 1997 zde belgická společnost Argo Paneelbou System vyrábí izolační panely.

  • Andreas Stelzig – kovář a vůdce odboje frýdlantských poddaných v letech 1679–87
  • Adolf Hausmann – akademický malíř, který působil jako profesor na vysoké škole v portugalském Domaru
  • Franz Ressel – učitel na akademickém institutu pro církevní hudbu v Berlíně
  • Franz Schäfer – komponista
  • Kovárna Ondřeje Stelziga, Dolní Řasnice

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz