Dolní Rožínka

592 51, Dolní Rožínka, Tel.: +420 566 567 133, obec@dolni-rozinka.cz
Dolní Rožínka/Společnost - Dolní Rožínka
V Dolní Rožínce je dům s pečovatelskou službou, obchodní centrum, poštovní úřad, zdravotní středisko, lékárna, základní a mateřská škola, kulturní dům, letní kino, dětské hřiště, fotbalové hřiště, tenisový kurt, přírodní koupaliště, ubytovna a benzínová čerpací stanice. V obci je vybudována centrální plynová kotelna, čistírna odpadních vod, digitální telefonní ústředna, síť kabelové televize a bezdrátový internet.

V důsledku racionálního přístupu k výstavbě v historii je v Dolní Rožínce dostatek zeleně a zelených ploch.

V okolí obce bylo v letech 1954–1956 geologickým průzkumem zjištěno perspektivní ložisko uranové rudy. Roku 1957 bylo zahájeno hloubení těžní jámy Rožná I a začátkem roku 1958 byla zahájena těžba rudy která trvá v dole Rožná dodnes. Roční produkce je asi 400 tun uraninitu.

Dolní Rožínka - dříve zvaná Roženka, později Zámecká Rožínka.
V obci Dolní Rožínka se nachází historické památky o kterých veřejnost moc neví, většinou zůstávají ve stínu známých památek v okolí.
První zmínka  pochází z roku 1348. Majetek postupně střídal drobné vlastníky a až v roce 1503 odkoupil celou obec Vilém z Pernštejna . Vlastnictví obce Pernštejny netrvalo dlouho, již v roce 1589 ji Jan z Pernštejna zastavil a v roce 1596 prodal. Majetek  postupně přecházel na další majitele.V roce 1731 jej koupil Arnošt Matyáš Mitrovský z Nemyšle a v držení hrabat Mitrovských zůstala většina objektů a pozemků až do roku 1945. V té době bylo dolnoroženecké panství přirozeným spádovým střediskem.
Tvrz v Dolní Rožínce je poprvé písemně doložena z let 1459 a 1503. Byla přestavěna na zámek, o kterém jsou první písemné zmínky z roku 1670. Zámek je jednoduchá stavba čtvercového půdorysu. K jeho největšímu rozkvětu došlo v letech 1781 - 1799 za panství Jana Nepomuka Mitrovského, který byl příznivcem osvícenství a vtiskl svými úpravami historické části Dolní Rožínky podobu, která přetrvala dodnes. Centrem úprav byl zámek s hospodářskými budovami a zámeckým parkem. Zámek byl přestavěn a rozšířen na dvoupatrovou budovu se čtyřmi křídly. Dominuje mu barokní vížka s cibulí a rodovým heslem Mitrovských v průčelí do parku - Aeternus, guia purus /Věčný, protože čistý/. V roce 1808 zachvátil zámek a zámecký dvůr obrovský požár, ale stavby byly znovu obnoveny. Nyní je v zámku umístěn II. stupeň základní školy.
Tehdejší park s bazénkem a střiženými záhony květin přetvořil Jan Nepomuk Mitrovský v klasicistní anglický park. Od zámku se hvězdicovitě rozbíhaly cesty vroubené stromořadími k jednotlivým stavbám v okolí. Na severovýchodním okraji obce byl zřízen lesopark Templ s anglickou lázní, egyptským obeliskem - symbolem vědy a společenství, potůčkem s umělými kaskádami a pohřební kaplí /chrámek osvícenství/. Současná podoba kaple s osmi sloupy s egyptskými hlavicemi pochází pravděpodobně až z poloviny devatenáctého století.
Na jihozápadě obce, v lesíku zvaném Jivina, byl rybník a stavba, dnes považována za umělou zříceninu kaple. Dá se však také předpokládat, že celá stavba připomíná niku, typický prvek osvícenských zahrad a parků. V okolí byly rozmístěny dřevěné romantické stavby, které se  nedochovaly.
Významným mezníkem v rozvoji obce byl objev ložiska uranové rudy v padesátých letech. Vlivem rozvoje těžby doznala  Dolní Rožínka další etapy rozvoje, které vtiskly obci současnou podobu. Bylo postaveno celé sídliště s obchodním centrem, komplex ředitelství uranových dolů a v jihozápadní části obce areál závodu Dopravy a mechanizace a kovovýroby.
Na návsi je rybník s ostrůvkem a na něm socha sv. Jana Nepomuckého. Dochovala se i boží muka s dřevěnou sochou sv. Anny u č. p. 30. U silnice ke Zvoli stojí železný kříž z roku 1857.
 V roce 1954 se začalo v okolí Rožínky s geologickým průzkumem a za dva roky zde bylo nalezeno jedno z největších uranových ložisek, ze kterého se celkem vytěžilo 14 milionů tun uranové rudy a těží se i nadále. S rozvojem těžby uranových rud prošla Dolní Rožínka další etapou rozvoje, která vtiskla obci současnou podobu.

  • Zámek Dolní Rožínka
  • Hájenka Mitrovských – nyní už jen zřícenina
  • Kaple s hrobkou, v lese
  • Obelisk v lesoparku Templ
  • bývalá zámecká sýpka - dnes strašidelný zámek Draxmoor

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz