Dolní Roveň

533 71, Dolní Roveň, Tel.: +420 466 688 182, obec@dolniroven.cz
Dolní Roveň/Společnost - Dolní Roveň
Klimaticky leží oblast Dolní Roveň na rozhraní teplé a mírně teplé oblasti. Průměrná denní teplota za rok je 8,2°C. Počet ledových dní v roce je 32,4. Počet mrazových dní 99,9. Průměrný počet dní se silným větrem a vichřicí je 30/rok. Promrzání půd v normálních zimách je 30 cm, v tuhých zimách 80cm., průměrné roční srážky 600 mm/rok.

 

V obci je zdravotní středisko s praktickým, dětským a zubním lékařem, dále lékárna, poštovní úřad, pohostinství, společenské sály, potravinářské obchody, železářství a drogerie, textil.

Ze služeb jsou zde pro potřeby občanů holičství a kadeřnictví, opravny vozidel a kol a práce zednické a malířské.

Do obce je autobusové a vlakové spojení, je plynofikována a je napojena na veřejný vodovod.

 

Počet částí:     4
 Katastrální výměra:     2902 ha
 Počet obyvatel:     1984
 Průměrný věk:     38,86
 Pošta     ano
 Zdravotnické zařízení     ano
 Policie     ne
 Škola     ano
 Vodovod     ano
 Plynofikace     ano
 Kanalizace     ano
       

Obec vznikla pravděpodobně v polovině 13. století (první písemná zmínka se datuje k roku 1336), kdy byli pozváni do Čech němečtí kolonizátoři - zátoři, aby zakládali osady. Původním centrem byla nynější část Horní Roveň, kde bývala rychta s "vejsadní krčmou". Se stavbou osady byl postaven i dřevěný kostelík (Kostel sv. Mikuláše se připomíná r. 1350 jako filiální ke kostelu v Rovni). Původně dřevěný kostel byl přestavěn v letech 1867 - 1877. Z výbavy je nejstarší obraz sv. Mikuláše z r 1688.na jehož místě byl roku 1699 postaven barokní kostel svaté Kateřiny.

Osada byla původně zbožím královským. V druhé polovině 14. století stala vlastnictvím Šternberků. Další významní majitelé byli Slavníkovci a hlavně Pernštejnové, za jejichž panování obec rozkvetla a nabyla na významu. Část Komárova patřila zřejmě sezemickému klášteru, část byla samostatným zemanstvím (první dochovaná zpráva až z r. 1454), část patřila jiným držitelům. V 16. stol. se celá vesnice postupně dostala k pardubickému panství.

Původní centrum obce bylo v nynější části Horní Rovně, kde bývala rychta s “vejsadní krčmou“, což se v podobě hostince s kulturním domem dochovalo dodnes. Farní kostel sv. Kateřiny se poprvé připomíná r. 1349, tehdy se též poprvé objevuje český název vesnice, který se potom udržel nadále.

Nynější obec Dolní Roveň se skládá ze čtyř sloučených obcí, a sice Dolní Rovně, Horní Rovně, Komárova a Litětin.

Dnešní kostel v Horní Rovni byl postaven na místě dřevěného r. 1697 - 1699. Zvonice je z r.1799. Pro život obce měla význam obecná a pokračovací škola ( škola při faře doložena již r. 1635,v letech 1703 - 1875 samostatná dřevěná školní budova, kdy byla postavena zděná školní budova).

V 16. století byla naproti kostelu postavena škola. V roce 1866 se v obci Dolní Roveň narodil budoucí předseda vlády a ministr národní obrany František Udržal, jehož zásluhou byla v obci postavena budova základní školy, hospodářské školy (nyní SOU zemědělské), sokolovny a obecního úřadu.

Roku 1899 byla zřízena železniční stanice.

 

  

  • František Udržal  (*3.1.1886 v Dolní Rovni, +25.4.1938) - nejvýzačnější rodák obce Dolní Roveň. Byl říšským poslancem ve Vídni, ministrem národní obrany a předsedou vlády za první republiky.
  • Josef Shejbal
  • Rudolf Beránek
  • František Kovaříček
  • Škola čp. 200
  • sokolovna čp. 121
  • Obecní úřad čp. 1

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz