Dolní Nětčice

753 54, Dolní Nětčice, Tel.: +420 581 627 212, obec@dolninetcice.cz
Dolní Nětčice/Společnost - Dolní Nětčice
V obci se nachází dnes již zahrnutý pískový lom, který dříve sloužil hlavně k těžbě krásného žlutohnědého písku jako stavebního materiálu, později jako ráj dětských her. Jedná se o lokalitu, která je velice bohatá na výskyt neogenních mořských fosílií, jejichž stáří se odhaduje asi na 15 milionů let. Mezi nejběžnější nálezy patří schránky mlžů, ústřic, méně hojné jsou ostny ježovek, úlomky korálů a žraločí zuby.

V obci je venkovní taneční parket, fotbalové a volejbalové hřiště, dětský stanový tábor, myslivecká střelnice a koupaliště, které však není v provozu. Na katastrálním území Dolních Nětčic se také nachází agroletiště a udržovaná modelářská letištní plocha.

Jméno Nětčice vzniklo příponou –ice k osobnímu jménu Nětek, Nětka, které má slovesný kořen nět- ze staročeského nietiti oheň, čili „rozněcovat oheň“. V latinských textech je uváděno Dolno Nieczicze, v německých Unter Nietschitz, před rokem 1918 jako Dolní Něčice. V nejstarších dochovaných pramenech – v zemských deskách a půhonech se objevují mnohé záznamy, týkající se Něčic, mnohokrát se v nich však nečiní rozdílu mezi Dolními a sousedními Horními Nětčicemi. Do historie obce tedy zařazujeme ty, které se Dolních Nětčic týkají.

První zmínka o obci pochází z roku 1384, kdy se Sudek z Podolí a Oldřich z Mydlovar spolčili na své dědičné statky v Něčicích. Roku 1416 odkázal Pavlík ze Lhoty Měsečné (dnes zaniklá obec, na jejím místě se nachází pouze zámeček – domov důchodců Lhotsko) Matoušovi, faráři soběchlebskému a jeho kostelu 5 a půl kopy za svou duši, které mu dlužil Martinák z Něčic a které byl farář nucen pohonem vymáhat, protože podle pramenů se Martinák k placení neměl.

Zmínka z roku 1447 dokládá, že Dolní Nětčice (zde už jsou Dolní udávány jmenovitě) za pánů z Kravař náležely ke zboží Helfštýnskému. Roku 1506 se prameny zmiňují o Mikuláši, řečeném Kvasa, fojtovi v obojích Něčicích, kterého propustiL Vilém z Pernštejna „z té práce fojtství“, ale protože měl Mikuláš list od Lacka z Kravař, zůstal na fojtství za dvořáka. Roku 1540 dal Jan z Pernštejna Dolnonětčickým poddaným panské pole, která za plat dědičně užívali a bez svolení úředníků nesměla být oddělena od gruntů.

Někdy v letech 1626 – 1627 byla ves vypálena zbojnými Valachy.

Roku 1763 byly Dolní Nětčice šestou největší obcí Helfštýnského panství, bylo tady 50 domů, 54 rodin a 205 obyvatel.

  • kaple zasvěcená Navštívení Panny Marie
  • Socha Panny Marie s Ježíškem dříve stávala za objektem dnešního Zemědělského družstva Záhoří, na kraji polí. Roku 1930 se cesta od pomníku k soše upravovala a navážela kamením. Od července 1969 stojí socha Panny Marie v parku u kaple Navštívení Panny Marie. Socha pochází z roku 1909 a vyhotovena byla „nákladem bratří Františka a Josefa Jašíčkových z Dolních Něčic“, v roce 2001 v rámci rekonstrukce kaple byla i socha nově natřena.

  • Pomník padlých z první světové války se nachází na dolním konci obce, byl postaven roku 1921 a opraven roku 1956. Okrasný plot s podezdívkou byl vybudován zdejším mysliveckým sdružením roku 1965. Každoročně v květnu si zde občané připomínají neveselé události z roku 1945.
  • Kříž po pravé straně silnice ve směru z Dolních Nětčic do Soběchleb byl zhotoven roku 1862 „nákladem Marianny, vdovy po Janu Matěříčku č. 32“ v Olomouci.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz