Dolní Kralovice

náměstí L. Svobody, 257 68, Dolní Kralovice, Tel.: +420 317 856 223, obec@dolni-kralovice.cz
Dolní Kralovice/Společnost - Dolní Kralovice
Obec žije poklidným životem. Je zde zajištěna nejen slušná zaměstnanost, ale i občanské vybavení, které by mohly závidět mnohé větší obce. V obci funguje zdravotní středisko se třemi lékaři (dětský, praktický, zubní), lékárna, pošta, pobočka České spořitelny, nově zrekonstruovaný sportovní areál, Základní a mateřská škola, která rovněž prošla rozsáhlou rekonstrukcí, několik obchodů a restaurací. O prázdninových měsících funguje v obci kino.

Obec vznikla jako náhradní výstavba za staré Dolní Kralovice, které byly zatopeny v rámci výstavby vodního díla Želivka. Nové Dolní Kralovice leží v sousedství vsi Vraždovy Lhotice v nadmořské výšce 458 metrů.

V letech 1968 až 1974 došlo k vybudování nové obce s typovou zástavbou na pravidelném půdorysu. Jednalo se v první etapě o výstavbu čtvrtě rodinných domků, základní školy, obchodního střediska, domu služeb, pohostinství, pošty a budovy místního národního výboru. V další etapě byly vystavěny rodinné dvojdomky, tři čtyřpodlažní obytné budovy s dvaceti osmi byty a řadové dvoupodlažní domy s celkem čtyřiceti byty. Mimo tuto organizovanou výstavbu vznikají v obci postupně i soukromé rodinné domky.

Prvního záři 1970 byla v obci slavnostně otevřena základní škola, kterou v únoru 1971 navštívil tehdejší prezident republiky, armádní generál Ludvík Svoboda. V roce 1972 byla dána do provozu budova místního národního výboru a v témže roce byly dostavěny mateřská škola a kulturní dům s jevištěm a sálem pro 170 návštěvníků, kde bylo umístěno také kino a veřejná knihovna. V pozdějších letech si občané v akci „Z“ vybudovali velký společenský sál, čerpací stanici pohonných hmot, fotbalové hřiště, rekreační rybník Láb a další objekty.

Až do roku 1989 patřily pod MNV Dolní Kralovice vesnice Tomice, Snět, Blažejovice a Šetějovice, které se v tomto roce osamostatnily.

„Sametová revoluce“ přinesla i změny v pracovních příležitostech. V obci skončila výroba v podniku Tesla a řada lidí přišla o práci. Mnoho z nich však našlo uplatnění v nově vznikajících soukromých firmách jako například Inex, Agro či Vysočina. Největší zaměstnanost přinesla do obce německá firma BUTZ (později přejmenovaná na GRAMMER), jež si v roce 1996 pronajala od obce prostory bývalé Tesly, které obec již dříve odkoupila.

  • Zámek Dolní Kralovice - zbořen
  • Kostel svatého Jana Křtitele - zbořen
  • Židovský hřbitov - zrušen
  • Socha Panny Marie - přenesena do nové obce
  • Zámek Vraždovy Lhotice

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz