Dolní Dvůr

543 42, Dolní Dvůr, Tel.: +420 499 522 376, starosta@dolnidvur.cz
Dolní Dvůr/Společnost - Dolní Dvůr
Hlavní část obce leží v údolí Klínového, Kotelského potoka a po jejich soutoku v blízkosti Rudného náměstí v údolí Malého Labe.Dále pak v údolí potoků Husího, Zlatého a Hádeckého. Těch údolí a potoků je zde ovšem víc; Bílý, Černý, Krupičný , Tetřeví, Kamenná strouha a další,méně významné.Katastr obce se rozkládá od Strážného na západě,Horního Lánova na jihu,Černého Dolu na východě a Pece pod Sněžkou na severu.

Dolní Dvůr je malá obec –  zhruba 250 stálých obyvatel není opravdu mnoho. Ovšem v letní a zimní sezóně Dolní Dvůr navštíví značné množství turistů, rekreantů či lyžařů. Jsou to chataři, kteří zde mají své chaloupky a dále návštěvníci  zdejších hotelů, bud, chalup a penzionů.   Přestože je Dolní Dvůr  v dnešní době rekreační středisko,málo kdo by věřil, že tu dříve stávaly malé železárny,hamry,pily,tkalcovna a později i několikapatrové papírny.Na přelomu 19. a 20.století zde  žilo zhruba 1300 obyvatel.

Dolní Dvůr vznikl po roce 1945. Ač to tak vypadá, opravdu název Dolní Dvůr dostala obec  až po roce 1945. Do té doby se obec jmenovala Niederhof a jak se dá očekávat ze jména – žili zde převážně Němci.

To, že zde žili převážně lidé německé národnosti, způsobil český král Otakar  Přemysl II., který osídlil ve 13.století mimo jiné i Trutnovskou župu Němci.

Samotné osidlování  území budoucí obce započalo někdy na začátku 14. století. Někdy v těchto dobách vznikly dvě salaše; horní -později nazývané Horní Dvůr, na soutoku Klínového a Husího potoka a dolní -později nazývané Dolní Dvůr, na soutoku Klínového a Kotelského potoka.  Do těchto salaší se vyháněl na léto panský dobytek. Dále zde byla vybudována pila, železná huť a  s tím vyrostly i chalupy pro pasáky, taviče, pilaře a dřevaře. To byly první začátky obce - zatím bezejmenné.

V roce 1530 kupuje nejvyšší český horní hejtman Krištof Gendorf z Gendorfu Lánov, Vrchlabí a Novou ves. Tedy bez dnešního Dolního Dvora – toto území bylo v majetku královského zboží. O třináct let později kupuje Krištof Gendorf  i tuto část od Ferdinanda I.

V roce 1547 kupuje Gendorf  za 3.365 kop pražských grošů lánovské hamry, což byly zřejmě hamry a tavírna v Horním Dvoře. Nový majitel  buduje nová důlní díla; těží se především železná ruda a  stříbro.

V roce 1563 Gendorf umírá, a panství dědí jeho dcera  Eustacha, ta však umírá po pěti letech. Panství bylo rozděleno třem dcerám  a část Lánov , nynější Dolní Dvůr  a okolí, dědila Kateřina Markvartová. Roku 1590 připsala druhá dcera Rozina Miřkovská svůj díl panství svému manželu Vilémovi ze Stropčic, který koupil  i ostatní dva díly. Na sklonku jeho života byl pořízen soupis majitelů domů a pozemků v Dolním Dvoře a to k 24. dubnu 1601.

Od tohoto data jsou vedeny všechny převody majetku  v obci jako v obci samostatné. Možno tedy počítati den 24. dubna 1601 za den vzniku samostatné obce Dolní Dvůr – tehdy Niederhof.

V roce 1602 byla založena první pozemková kniha. První rychtář v obci byl v roce 1599 jmenován vrchností Friedrich Held a zastával úřad do roku 1619.

První znak obce je z roku 1601 a jsou na něm dvě zkřížené hornická kladiva; Niederhof byl hlavně hornickou obcí.

Vilém ze Stročice se účastnil protihabsburského odboje a po jeho porážce v bitvě na Bílé hoře musel panství prodat  koncem roku 1624 Albrechtovi z Valdštejna, vévodovi z Fridlantu. Ten je v roce 1634 v Chebu zavražděn na pokyn Ferdinanda II a jeho majetek je zkonfiskován.

Už v roce 1635 jej za válečné zásluhy  dostává od Ferdinanda II svobodný pán Rudolf z Morzinů , pod podmínkou důsledné katolizace panství. 

V dalších letech spravovali panství různí příslušníci tohoto rodu.

V roce 1833 převzal panství  Rudolf Morzin, který vyplatil své sourozence a ujal se správy sám.  Rudolf byl vynikajícím hospodářem a lesním odborníkem. Lesy a celé panství doznalo vynikající  úrovně  lesního hospodářství.

Za jeho správcování byly vybudovány mnohé kamenné  cesty,  které sto let věrně  sloužily  a nebýt socialistického budovatelského nadšení, mohli bychom je užívat i dnes.

Skonem Rudolfa  22.září 1881 vymírá rod Morzinů po meči. Vlády se ujímá jeho jediná dcera Aloisie, provdaná  r. 1853 za komořího hraběte Heřmana Černína z Chudenic.  V roce 1907 přebírá panství syn Rudolf a ten jej pak,  16. dubna 1919 prodává mladé Československé republice za 4.500.000K.

  • Kostel svatého Josefa, klasicistický, postaven v letech 1803 až 1806
  • Kaple svatého Michaela archanděla ze 16. století
  • Socha svatého Josefa u kostela
  • Zvonkohra umístěná na kostele svatého Josefa
  • Venkovský dům čp. 114

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz