Dolní Branná

543 62, Dolní Branná, Tel.: +420 499 421 385, obec@dbranna.cz
Dolní Branná/Společnost - Dolní Branná
Od severu k jihu je údolí vroubeno mírnými návršími a dvěma pahorky, z nichž "Červený kopec" nese své jméno podle zbarvení půdy (permská červenice), v kopci je určité množství mědi a "Ptáčník" dle toho, že byl značně porostlý křovím a kdysi tam hnízdilo mnoho ptactva. Vesnicí probíhá státní silnice směřující od Studence do Vrchlabí, uprostřed obce se křižuje se silnicí od Horní Branné do Kunčic. Po pravé straně silnice do Vrchlabí se nachází další známý vršek s nadmořskou výškou 464 m zvaný "Kaplička". 

Asi 1 km od středu obce je vzdálena samota Bakov, která leží při silnici směrem k Zálesní Lhotě. Na opačné straně, při silnici D. Branná - Vrchlabí, je další samota, původně cihelna, později farma pro chov mývalů a ondater, dnes hotel "Liščí farma".

 • 1276 - první historický záznam o naší obci
 • 1276 – 1394 - patřila „Unterbrenney“ k děkanátu jičínskému
 • 1357 – 1363 - majitelem Jan ze Skupice
 • 1363 – 1380 - majitelem Václav z Cidliny
 • 1380 - od tohoto roku patřila k panství hradu Štěpanic
 • 1395 - datuje se (dle prof. Šimáka) pojmenování obce Henrici villa – Henningsdorf – Hennersdorf
 • 1398 - vystavěla zde Eusebia z Valdštejna dřevěný kostel
 • 1406 - patřila k obci Lhota Zahajská
 • 1424 - v měsíci březnu táhli obcí k Hostinnému husité
 • 1490 - vystavěl zde Jiří z Valdštejna kamenný kostel
 • 1510 - přešla obec v držení jiné větve Valdštejnů, tj. ze Skály
 • 1549 - obec vlastnil Jan z Valdštejna na Štěpanicích
 • 1557 – 1574  - obec vlastnil Zdeněk z Valdštejna
 • 1599 – 1606  - obec vlastnil Adam z Valdštejna, který ji prodal V. Zárubovi
 • 1606 - obec získal Václav Záruba z Hustiřan
 • 1632 – 1918  - připojena ke knížectví frýdlantskému, majitelem se stal Otta Bedřich, hrabě z Harrachu, od té doby v držení rodu Harrachů
 • 1701 - spojena s panstvím jilemnickým
 • 1716 - dosazen první učitel (Tobiáš Hilstcher)
 • 1745 - v měsíci září zpustošili obec Prusové
 • 1746 - vyhořela škola
 • 1747 - dal Bedřich Harrach vystavět novou dřevěnou školu
 • 1827 - vystavěna okresní silnice z Vrchlabí přes D.B. do Lhoty Zahajské
 • 1857 - položen zákl. kámen k nynějšímu kostelu (vysvěcen r. 1860)
 • 1860 - vystavěna fara
 • 1868 - zřízen nový hřbitov
 • 1869 - vystavěna železniční dráha Trutnov – Stará Paka
 • 1873 - obec připojena k okresu vrchlabskému
 • 1880 - postavena hasičská bouda
 • 1885 – 1945  - vyhořel mlýn Roberta Ulmanna v dolní části obce, na tomto místě byla vystavěna Ignácem Dixem z Velké Úpy továrna na papír a spolu se svými syny ji vlastnil až do r. 1945
 • 1872 – 1945  - byla zřízena ruční a mechanická tkalcovna, firma Merfeld a synové z Biefeldu, pozdějším majitelem se stal r. 1908 Josef Jan Menčík ze Semil
 • 1892 - vystavěna umrlčí komora – márnice
 • 1893 - zřízen poštovní úřad v budově čp. 226 (dnes Konopáč)
 • 1898 - otevřena zastávka železniční dráhy
 • 1910 - v obci žije 140 Čechů a 1262 Němců, Němec Petr Honnemayer společně se svým švagrem továrníkem Alfredem Pilzem z Varnsdorfu nechali postavit jednopatrovou továrnu na úpravu       kapesníků (dnes Mileta)      
 • 1913 - na poštu umístěn telegraf
 • 1914 – 1918  - I. světová válka – z obce rukovalo v první vlně 63 mužů, později další - dokonce s rokem narození 1898, v této válce padlo celkem 45 mužů a 10 jich zůstalo nezvěstných, všem byl  u kostela vystavěn pomník s jejich jmény (desky byly později strženy)
 • 1919 - ve volbách zvoleni dva zástupci české menšiny do obecního zastupitelstva, kteří prosadili zřízení české školy, zřízena jednotřídní česká škola
 • 1920 - Konsumní spolek v H. Branné zřídil v D. Branné prodejnu v čp. 203 (dnes Jech), vedoucí byla Vlasta Srnová
 • 1924 - řídícím učitelem školy pro české děti se stal Josef Šlitr, který v obci žije až do r. 1938, kdy byl donucen odejít
 • 1927 - volby do obec. zastupitelstva – tři Češi získávají mandát, (Jan Hanzlíček – tkalc. mistr, Antonín Skalský – úředník, Josef Šlitr – řídící učitel)
 • 1929 - zakoupena budova čp. 224 (dnes Kliner) pro českou školu, v obci se rozsvěcejí první elektrické lampy
 • 1930 - uspořádána první česká národní pouť, slavilo se 50.výročí založení hasičského sboru
 • 1931 - v obecních volbách získali Češi 3 mandáty (Skalský, Šlitr a František Šorm – poštmistr)
 • 1933 - německá expanze, na zdech domů Čechů se objevují hákové kříže
 • 1935 - ve volbách v obci zvítězila Henleinova strana, silnice do Kunčic pokryta asfaltem
 • 1937 - zemřel T.G.Masaryk, Němci kupodivu státní smutek neignorovali
 • 1938- volby – vítězí Henleinova Sudeten Deutsche Parte, Češi mají opět tři mandáty (Skalský, Šlitr a Jiří Bachtík – rolník), 10.10.  uzavřena česká škola a budova obsazena německou četnickou       stanicí, mnoho českých lidí bylo nuceno opustit obec
 • 1939 - na 80 mužů rukuje do války
 • 1940 - stíhání Čechů, zatčen a odsouzen Fr. Palouš za poslouchání cizího rozhlasu, zatčení Ot. Čivrného z čp. 223 za to, že při cestě z Mrklova hodil pár jablek a několik kousků chleba                 francouzským zajatcům pracujícím na stavbě silnice
 • 1942 - odvezeny tři kostelní zvony pro válečné účely
 • 1944 - obec zažila letecký poplach, všichni muži od 16 do 60 let se museli ve Vrchlabí hlásit k odvodu
 • 1945 - konec války, odsun 975 Němců, příchod prvních českých osídlovatelů (asi 400 lidí z H. Branné, asi 200 z kraje), zřízena prodejna potravin – vedoucím Vítězslav Mečíř, ředitelem školy, která   získala prostory bývalé německé školy, se stal Fr. Janata, ustaven Sbor hasičů a Sokol
 • 1946 - ve volbách získali v obci nejvíce hlasů komunisté, obec navštívil ministr školství Nejedlý, založena organizace TJ Sokol
 • 1948 - volby – nástup komunistického Československa
 • 1949 - obec navštívil A. Zápotocký – ministerský předseda, počátek kolektivizace – ustaveno Jednotné zemědělské družstvo,  zastaven provoz mech. tkalcovny a šlichtovny n.p. Mostex,             závod 015 (továrna ve středu obce)
 • 1951 - přistavěna požární zbrojnice k čp. 75
 • 1952 - všichni zemědělci podepsali přihlášku do JZD, otevřena poradna pro matku a dítě
 • 1953 - krize JZD, někteří zemědělci z JZD vystupují
 • 1954 – 1958  - přestavba sálu kulturního domu
 • 1960 - zrušení okresu vrchlabského, Dolní Branná připadla okresu Trutnov
 • 1960 – 1964  - přistavěna  část kulturního domu – hlavní vchod (zasedací místnost, výčep, toalety, byt domovníka, knihovna)
 • 1963 – 1964  - vybudování urnového hřbitova na „Kapličce“
 • 1964 - D.B. získala titul „Vzorná obec“
 • 1965 - v kulturním domě přestalo promítat kino
 • 1969 – 1970  - oprava kostela
 • 1972 - postavena nová budova MŠ, slavnostně otevřena v r. 1973
 • 1974 - JZD se přetransformovalo do Státního statku Lánov, proběhlo první vítání občánků
 • 1975 – 1976  - vybudováno veřejné osvětlení
 • 1976 - Zimních olympijských her v Innsbrucku se zúčastnil Josef Malínský ml., reprezentant v biatlonu
 • 1979- dokončení oprav kapličky, výměna dřevěného kříže u cesty na Horní Kalnou za železný
 • 1980 - letecké postřiky proti obaleči modřínovému
 • 1980 – 1995  - období úspěchů dolnobranského lyžování, D.B. pořádá několik významných závodů v běhu na lyžích, nejúspěšnější reprezentanti  Sokola D.B. - v juniorské reprezentaci Československa v letech
 • 1987 – 1990 L. Bucharová, H. Černohorská a V. Horáková a v roce 1991 – 1992 D. Matouš, největší úspěchy - L. Bucharová MS juniorů 1989 9. místo, v r. 1995 v celkovém pořadí Světové série dlouhých běhů 2. místo, maratónské lyžařské běhy v Německu 1. místo a v Austrálii 2. místo
 • 1989 - pád totalitního režimu

 

 • Kostel svatého Jiří
 • Barokní kaplička z 18. století u silnice do Vrchlabí
 • Sloup s krucifixem na kraji vesnice
 • Venkovský dům čp. 179
 • Vila čp. 208

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz