Dolní Beřkovice

Klášterní, 277 01, Dolní Beřkovice, Tel.: +420 315 692 034, ou.dolniberkovice@tiscali.cz
Dolní Beřkovice/Společnost - Dolní Beřkovice
Obec zde stávala dávno v době pohanské, jak o tom svědčí bohaté archeologické nálezy, zvláště pak z poslední doby na místě rozšiřující se pískovny ve Vlíněvsi.

Poprvé se toto jméno připomíná v literatuře r. 1318, kdy zdejší statky vlastnil Jarosius de Byerzkowicz, z toho jména časem vzniklo slovo Beřkovice, tj. ves lidí Beřkových. Od r. 1785 se v literatuře uvádí přívlastek Dolnj ke jménu Beřkovice.

Pravděpodobně na místě dnešního zámku stávalo v dávné minulosti dřevěnými hradbami opevněné hradiště, později proměněné na bytelnou tvrz obklopenou valem s vodním příkopem.

Jeden z majitelů zdejšího panství Zikmund Belvic z Nostvic přestavěl kol r. l606 vodní tvrz na pozdně renesanční zámek. Josef z Libkovic nechal r. 1853 dle plánů renomovaných vídeňských architektů Stocha a Ferstela ( mj.autorů vídeňské Opery) přestavět zámek, při čemž renesanční charakter stavby byl zachován, avšak fasáda, římsy a okna a ukončení rohových věží, které evokují bývalou tvrz, byly vytvarovány v tehdy módním novogotickém stylu. Rozsáhlé podzemní sklepení a celé přízemí se vzácnou hřebínkovou gotickou klenbou zůstaly zachovány, tím i celý čtvercový půdorys zámku s uzavřeným nádvořím. Kolem zámeckých a hospodářských budov se rozkládá asi 5 ha veliký park, který vedle významné dendrologické hodnoty má i hodnotu krajinářskou, podle některých indicií se na jeho tvářnosti v 19. stol. podílel i Václav Skalník, pozdější hlavní zahradník a na sklonku života starosta Mariánských Lázní.

Lobkovicové si na počátku 20. stol. pro své pohodlí vedle zámku postavili nádhernou dvoupatrovou vilu, kde poté přebývali a zámek pak jim sloužil jen k representaci a v době honů a podobných akcí.

V letech 1938-1960 zámek sloužil jako Měšťanská, resp. Základní škola, poté jako skladiště léčiv a po celou dobu zde bylo několik občanských bytů.

Po roce 1989 byl v restituci vrácen příslušníkům dolnobeřkovické větve Lobkoviců-Thurn-Taxisům, kteří ve spolupráci s naším OÚ a Min. školství (dotace na opravu střechy a zámecké kaple po povodni) o celý areál, seč síly stačí, pečují.

Osobnosti obce:

  • Václav Tichý (1899-1979)-režisér a náčelník Sboru dobrovolných hasičů ve Vlíněvsi
  • Ing. Rudolf Císař (1904-1981)-hudební skladatel a učitel hudby, majitel Strojírny a slévárny
  • Frant.V. Richter- nar. 1855-řídící učitel ve Vlíněvsi, zanícený osvětový pracovník,aktivně se zúčastnil rušného polit.života v 80. a 90. letech 19. stol.
  • Frant. Leubner ( 1867-1930)-farář ve Vlíněvsi, básník „Katolické moderny“, autor sbírek lyrických, epických a dramatických.
  • Páter Josef V. Toma-Tománek, hudební skladatel, básník a spisovatel, účastník bojů na východní frontě za 2. sv. války, po válce pro svůj politický postoj emigroval do N.Yorku, kde strávil dalších 50 let svého plodného života. Nyní žije v Čechách v Jesenici.
  • Josef Šimáček ( 1837-1904)-od r. 1870 do r. 1900 správce vinohradů a vinných sklepů v Dol. Beřkovicích. Zasloužil se mj. o zřízení Vinařského spolku v Mělníku (1873), v r. 1881 byl spoluzakladatelem Vinařské školy v Mělníku, dlouhou dobu řídil časopis Český vinař. V roce 1900 na Světové výstavě vín jako jediné víno z Čech získalo dolnobeřkovské víno zlatou medaili.
  • Princ Ferdinand z Lobkovic (nar. 1850)-působil mj. v Zemské radě pro království České, byl členem Říšské rady, zasloužil se o povznesení našeho vinařství na světovou úroveň, od r.1908 byl posledním maršálkem království Českého.
  • Kaple
  • Zámek Dolní Beřkovice z roku 1606

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz