Dolánky nad Ohří

413 01, Dolánky nad Ohří, Tel.: +420 416 861 303, ou@dolankyno.cz
Dolánky nad Ohří/Společnost - Dolánky nad Ohří
Občanům a mnohým chalupářům slouží v obci prodejna potravin, pohostinství, obecní úřad a místní knihovna. Přilehlý les, půvabná krajina a příjemné koupání v řece Ohří lákají turisty nejen v letních měsících.

Původní jméno Dolany je připomínáno v nejstarší dochované větě, jež byla vepsána r. 1051 na zakládací listinu kapituly litoměřické. roce 1900 žilo v obci 647 lidí, nyní 225. Obec pod jménem Dolany existovala již na samém konci 12. století v majetku litoměřického kastelána Bleha. Poblíž Dolánek stávala obec Peleš, doložená v roce 1226, která zanikla povodní kolem roku 1461.

  • Kostel svatého Jiljí ve vyvýšené poloze nad návsí v jižní části obce. K jihu orientovaný, obklopen nevelkým bývalým hřbitovem, s návsí spojen schodištěm. Původně gotický, barokně přestavěn v letech 1674 až 1676. Dnes v silně zanedbaném stavu.
  • Zděná barokní zvonice čtyřbokého půdorysu ve východním sousedství kostela. Taktéž chátrající.
  • Fara v jihovýchodním sousedství kostela a zvonice. Pozdně barokní z let 1788 až 1791. Patrová, s mansardovou střechou.
  • Kaple nad pramenem ve vsi. Kruhová, pozdně barokní z konce 18. století.
  • Renesanční boží muka při výjezdu na hlavní silnici jv. od kostela. Válcový sloup se čtyřbokou výklenkovou hlavicí, zakončenou soškou Krista Trpitele, pochází z roku 1597.
  • Dům č. p. 21, empírový, s klenutou branou do dvora a sluncovými vraty.
  • Dům č. p. 22 se secesním průčelím.
  • Pomník padlým v 1. světové válce, doplněný pamětní deskou obětí nacistické okupace. Na návsi, naproti obecímu úřadu.
  • Spodek zrušené vlečky Hrdly - cukrovar Doksany s několika dochovanými propustky, dnes využit jako cesta, procházející obcí v severojižním směru.
  • Dvojice výklenkových kapliček z 19. století jižně od Dolánek, při pravé straně silnice do Doksan, již leží na katastru této sousední obce.

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz