Dobšice (okres Nymburk)

289 05, Dobšice, Tel.: +420 325 655 219, ou.dobsice@tiscali.cz
Dobšice/Společnost - Dobšice
V současnosti obec vede,  velmi aktivní, společenský a spolkový život. Mezi nejaktivnější patří o.s.Dobšané, klub seniorů, SDH Dobšice, Dobšické Venuše, MiniVenuše, dětský klub Dobšánek, hudební soubor Cidlinka, Přátelé dobré zábavy a Klub zoufalých turistů.             
   K tradičním akcím, organizovaným v obci, patří svým rozsahem a návštěvností  k největším Keltské slavnosti a pouť /vždy poslední víkend v červnu/,  dále pak Masopust, Dětský karneval, Čarodějnice, Dětský den aneb pohádkové putování, Rozloučení s prázdninami, Posvícení, Dýňový den, Mikulášská besídka, Vánoční posezení, Vánoční zvonění a  Silvestr. Za tyto aktivity obec  získala ocenění Modrá stuha v soutěži Vesnice roku 2011.

První zmínka o obci pochází z roku 1374. Je uvedena v nejstarším urbáři rožmberského zboží, uloženém v Národní knihovně České republiky v Praze (Knihovna Křižovníků, sign. XXIII J 20). Zmíněný urbář je datován do roku 1374.
Dobšice jsou zde zmiňovány jako „villa Dobrczycz“.
Nejstarší známá písemná zmínka o Libněvsi, části Dobšic, je uvedena v listině Sofie, abatyše kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Datuje se k 1. 1. 1316. Uvedená listina, 1. 1. 1331 potvrzená pražským biskupem Janem, se nedochovala v originále, ale pouze jako inzert v konfirmaci krále Karla IV. Je uložená ve Státním ústředním archivu v Praze (Archivy českých zrušených klášterů za Josefa II., sign. ŘB sv. Jiří 39, inv. č. 241).

  • Josef Navrátil – Ratili - Dne 13. dubna 1840 se v Dobšicích čp. 16 narodil významný pěvec, vynikající tenorista Josef Navrátil – Ratili jako nejmladší syn sedláka Jana Navrátila a jeho manželky Rozálie, rozené Pošíkové z Budiměřic.
  • Zdeněk Pohl - zasloužilý mistr sportu, patřil v dobách první republiky k motoristické elitě. Narodil se 19. května 1907.Jako první v historii vyhrál v roce 1929 pardubickou Zlatou přilbu, a to na dvouválcovém modelu motocyklu Indian s rozvodem OHV z roku 1927-28.Ve 30. letech přesedlal z motocyklů na automobily značky Bugatti 1500. Spolu s Eliškou Junkovou, jejím manželem Čeňkem nebo Jiřím Lobkovicem se Zdeněk Pohl těšil v motoristickém světě obrovské úctě.Po smrti svého přítele Lobkovice v květnu 1932 převzal volant jeho Bugatti 51. Na skutečnosti, že se stal nejúspěšnějším domácím automobilovým závodníkem třicátých let měl zásadní podíl právě tento automobil. Své četné vavříny s ním Pohl sbíral až do roku 1947. Mezi jeho úspěchy patří například vítězství v meziválečném závodu do vrchu na trati Ecce Homo Šternberk v letech 1933 a 1936.Zdeněk Pohl zemřel 14. 10. 1986.
  • Václav Ježek - Narodil se 13. 9. 1977 v Městci Králové. Vyrůstal v Dobšicích čp. 51. Na kole začal závodit v roce 1990, ve 13 letech. K tomu ho přivedl jeho otec, který byl zároveň i prvním trenérem. Závodní kariéru začal v oddíle Jiskra Kolín, kde se specializoval na cyklokros. Později se začal věnovat horským kolům (MTB). Tady přišly i jeho první úspěchy - v roce 1994 na Mistrovství Evropy MTB ve Francii skončil v juniorské kategorii pátý, rok poté získal svůj první titul Mistr republiky, také v kategorii juniorů.Jezdil v týmech Jiskra Kolín, Top Ten Teamu Teplice, Pek Servis Kolín, Author Racing Team. Od roku 2006 závodí v  týmu Česká Spořitelna MTB se specializací na XC, je reprezentantem ČR.S manželkou Petrou a dvěma syny Tomášem a Václavem žije v Mladé  Boleslavi.
  • Zdeněk Babor se narodil 26. 5. 1939 v obci Dobšice v okrese Nymburk. Do základní školy chodil v Žehuni v  letech 1945 - 1954.V roce 1965 si zakoupil fenu německého ovčáka Citu z chovatelské stanice ze Šmídova dvora. S touto fenou absolvoval šestkrát mistrovství ČSSR a třikrát mistrovství Evropy.  Bylo to ve Francii, Švýcarsku a Itálii.Ve Francii dosáhl vynikajícího výsledku, kdy v roce 1968 ve městě Roubax získal 295 bodů. Tento výsledek nebyl dodnes v Čechách  překonán. Stal se vicemistrem Evropy. Ve Švýcarsku v roce 1971 získal se svým reprezentačním družstvem titul mistra  Evropy. V roce 1967 se stal zakladatel  první ČSSR brigády záchranářských psů a byl jejich prvním prezidentem. V roce 1968 si Zdeněk Babor  založil  chovatelskou stanici schválenou FCI pod názvem „BORNEK“. Dodnes je rozhodčím 1. třídy ve výkonů psů. Stále se věnuje výcviku, zúčastňuje se závodů a zkoušek se svými německými ovčáky.

 

  • Boží muka - Boží muka postavili místní občané roku 1867. Jsou to dvě sochy světců Petra a Pavla, uprostřed je kříž s Kristem - symbol  římskokatolické církve. Každý rok na den Petra a Pavla vykonávali občané obce procesí ze Žehuně k těmto Božím mukám za účasti pana faráře, kostelníků a ministrantů. Před křížem pak pan farář míval kázání spojené s pobožností. Tento zvyk se udržoval až do roku 1935. 29. června 1937 oslavovali občané 70tileté jubileum postavení Božích muk a svěcení nových zvonů s železnou konstrukcí, jako dar našeho rodáka Msgre Dr. Jana Soboty, senátora z Hradce Králové. V roce 2006 byl památník zrestaurován akademickou sochařkou a restaurátorkou - paní K.Čihákovou. 24. 6. při tradiční dobšické pouti proběhlo jeho slavnostní vysvěcení, za účasti Mons.Josefa Sochy, generálního vikáře hradecké diecéze.
  • památník padlých občanů v první a druhé světové válce - byl slavnostně odhalen 27. 6. 1948. Obec uctila památku padlých z I. války při stavbě obecního hřbitova r. 1924 zasazením desek s jejich jmény u vchodu hřbitova. Tato jména byla přenesena na nový památník, kde k nim přibyla jména obětí z II. svět. války.

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz