Dobřenice

503 25, Dobřenice, Tel.: +420 495 451 119, dobrenice@volny.cz
Dobřenice/Společnost - Dobřenice
Území obce Dobřenice bylo pro svou výhodnou polohu osídleno již v období kolem roku 2500 př. n. l. Rovněž tak zde bylo již v 5. století n. l. hradiště (v poloze zvané Na hradech chráněné hrázemi rybníka). První písemná zmínka o obci pochází z roku 1339, kdy byl jejím majitelem Zdeněk Bohůněk z Dobřenic.

(Zdroj: Wikipedie)

  • Na místě bývalé tvrze byl tehdejšími majiteli Dobřenskými z Dobřenic v roce 1693 postaven barokní zámek, tento zámek byl v roce 1775 za selského povstání vypálen. V roce 1865 byl zámek přestavěn v novoklasicistním stylu. Na zámek přímo navazuje anglický park o rozloze 24 ha s několika vzájemně navazujícími rybníky a mnoha starými stromy.
  • V sousedství zámku stojí kostel svatého Klimenta, barokní stavba z roku 1740 s bohatou vnitřní výzdobou. Na zdech kostela a na hřbitovní zdi u kostela je umístěno několik renesančních náhrobních kamenů.
  • U kostela je hrobka majitelů panství Dobřenských z Dobřenic.
  • Naproti kostelu se nachází barokní fara z roku 1771.
  • V obci a na jejím katastru roste několik památných stromů – Dobřenická lípa, Dobřenický dub, Památný dub v zámeckém parku Dobřenice. V polích pod obcí rostl donedávna velký dub, který byl v červnu roku 2002 vyvrácen při vichřici
  • V lese východně od obce u lesní cesty do Rohoznice se nalézá rozpadající ruina loveckého zámečku

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz