Dobrovíz

Pražská, 252 61, Dobrovíz, Tel.: +420 233 900 729, ou-dobroviz@volny.cz
Dobrovíz/Společnost - Dobrovíz
 • První písemná zmínka pochází z roku 1238. Tehdy ves získal klášter na Zderaze darem od Všebora z Hrabišic. Skutečný vznik vesnice se ale předpokládá již v období raného středověku.
 • Během husitských válek byla Dobrovíz roku 1422 zabrána pražany, v následujícím období patřila pražským měšťanům.
 • Od 15. prosince 1436 se s posvěcením císaře Zikmunda dostává Dobrovíz do rukou Tvocha z Nedvídkova
 • 1447 obec připadá Jindřichu Libštejskému z Kolovrat, který ji připojil ke statku Buštěhrad. Během konfiskací počátkem třicetileté války (roku 1620) Kolovratové o Dobrovíz přišli.
 • 1645 připojena se statkem Středokluky k Tuchoměřicím, majetku jezuitského semináře sv. Václava a Klimenta. Na tváři Dobrovíze se třicetiletá válka dost podepsala; 8 z 12 tehdejších usedlostí zůstalo opuštěných. Navíc byla zplundrována od té doby neexistující osada Vervenice (stála v místě dnešních božích muk a větrolamu směrem k letišti).
 • Od dob pobělohorských až o nedávné minulosti byla Dobrovíz nejbohatší obcí z panství Středokluky, především díky půdě. Např. v roce 1713 bylo dle očité visitace v Dobrovízi vlastněno 53 koní, 23 volů, 50 krav, 29 jalovic, 175 ovcí, 29 prasat.
 • Jezuitům ves patřila až do 1773, kdy byli jakožto řád zrušeni.
 • Údolím mezi Dobrovízí a Hostouní podle pověsti táhla pruská armáda v roce 1866.
 • V 50. letech 20. století se v těsném okolí obce rozoraly meze a vysázely větrolamy. Rozšířením ruzyňského letiště přišla Dobrovíz o přirozené dopravní spojení na východ (Ruzyně) a jihovýchod (Hostivice)
 • Vesnická památková rezervace (od roku 1995, soubor lidové architektury, jaký nemá v širokém regionu západně od Prahy obdoby)
 • Statky čp. 16 a 14 při severní straně návsi
 • Kaple Panny Marie na návsi je barokní z konce 18. století; před kaplí osazen železný kříž z roku 2011 (na místě staršího, datovaného 1885). V současné době je filiálním kostelem římskokatolické farnosti Unhošť.
 • Výklenková kaple na severním okraji obce, při silnici do Bělok
 • Přístupné cesty k plotu letiště Praha-Ruzyně s výhledem k terminálům i ranvejím.
 • Archeologické naleziště z paleolitu u vlakové trati (dnes staveniště)
 • Skála u Žákova Mlýna směrem k Bělokům, buližníkový výchoz s malým lesíkem a výhledem na Kladno

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz