Dobré Pole

691 81, Dobré Pole, Tel.: +420 519 514 131, obec@dobrepole.cz
Dobré Pole/Společnost - Dobré Pole
Na jihu obce se nachází malý rybníček, který bezprostředně sousedí s přírodní rezervací Slanisko Dobré Pole, které je jednou z posledních lokalit slanomilných společenstev vzácných a chráněných druhů rostlin nejen na jižní Moravě, ale i ve střední Evropě.

Na severovýchodě katastr zasahuje do pahorkatiny, kde byla zřízena národní přírodní památka dunajovické kopce, která chrání mnoho druhů vzácných organismů. Na mírných svazích těchto kopců se nachází jedny z nejkvalitnějších viničních tratí na jižní Moravě.

 

 

Vesnice je původu kolonizačního z první půle 13, století. Poprvé se v písemných pramenech vyskytuje až v roce 1350, kdy je uváděna u drnholeckého panství s nímž sdílela osudy až do zániku patrimoniální správy v roce 1848. Od roku 1850 náležela k soudnímu i politickému okresu Mikulov. Dne 8. října 1938 byla obsazena německou armádou, válka zde skončila 23. dubna 1945. Od roku 1960 patří do okresu Břeclav.

Po zpustnutí vesnice v 15. století byla ves znovu osídlena v letech 1569 – 1571 charvátským obyvatelstvem vedle dalších kolonistů českého a německého původu. Až v roce 1938 se řada zdejších Charvatů přihlásila k německé národnosti a nezřídka se tito Charváti dobrovolně přihlásili ke službě v německé armádě. Toto byl jeden z hlavních důvodů, proč byli po válce Charvaté označeni za státně nespolehlivé občany a násilně vystěhováni. Noví kolonisté pocházeli z Valašska, Hodonínska a Břeclavska.

 

  • Kostel svaté Cecilie
  • Výklenková kaplička Půl třetí
  • Socha svatého Floriána
  • Socha svatého Jana Nepomuckého

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz