Dobrá Voda u Pacova

395 01, Dobrá Voda u Pacova, Tel.: +420 725 101 088, posta@obecdobravoda.cz
Dobrá Voda u Pacova/Společnost - Dobrá Voda u Pacova
Sídlem obecního úřadu je budova bývalé školy postavená v roce 1905, kde je dnes umístěna také obnovená Obecní knihovna Františka Zíky.

Uprostřed vsi byla v nedávné době upravena dvě sportovní hrište, která slouží zejména dětem a při již tradičních pouťových fotbalových utkáních. V bývalé tříde dobrovodské školy i v prostorách obecní knihovny se pravidelně konají různé společenské akce jako koncerty, výstavy, prednášky apod. Do knihovny, navštěvované predevším deti, byl umístěn pamětní koutek pana Jana Zajíce, zakladatele hvězdárny ve Vlašimi, který se narodil v nedalekém Pacově.

V obci v současné době působí tři občanská sdružení : Sbor dobrovolných hasičů,  spolek Lesklé koule a občanské sdružení Mlíkaři. Sbor dobrovolných hasičů zde má dlouholetou tradici. Po dobu své činnosti pomáhá pri hašení požáru, pravidelně se účastní oblastních souteží hasičských sborů a v jeho péči jsou také obecní rybníky.

Druhý spolek s názvem Lesklé koule se stará zejména o rozvoj kulturního dění v obci, inicioval obnovení tradice poutových oslav, znovuzaložení Obecní knihovny Františka Zíky, zajištuje konání ruzných společenských akcí pro děti i dospělé a pečuje také o vzhled obce a jejího okolí.

Osudy obce, založené již před rokem 1300 (první písemná zmínka v roce 1315), byly vždy úzce spjaty s dějinami nedalekého hradu Kámen, k jehož panství Dobrá Voda patřívala.

 

  • kaplička postavená v roce 1885 je nejstarší kulturní památkou obce. Zvon ve věžičce nese letopočet 1776.
  • pomník padlým v první světové válce - postaven a slavnostně vysvěcen roku 1930Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz