Dlouhomilov

789 01, Dlouhomilov, Tel.: +420 583 245 122, obec@dlouhomilov.cz
Dlouhomilov/Společnost - Dlouhomilov
V obci Dlouhomilov a Benkov žilo k 1.1.2011 celkem 480 obyvatel. V obci je pošta, prodejna smíšeného zboží, pohostinství, knihovna, obecní klub a sokolovna. O dění v obci se starají dobrovolná občanská sdružení, a to Sbor dobrovolných hasičů, T.J. Sokol a Myslivecké sdružení.

Obec byla typicky zemědělskou a ovocnářskou lokalitou, což vyjadřuje i symbolika na obecním znaku – dva zkřížené vztyčené rýče mezi dvěma pětilistými jabloňovými květy.

Území v lokalitě, kde se dnes Dlouhomilov nachází, bylo osídleno již nejméně 3000 let př.n.l.. Svědčí o tom např. místní nález kamenné sekyrky z mladší doby kamenné. V písemných pramenech jsou však první zmínky o  obci až z roku 1356.

  • Kostel Všech svatých - jednolodní kostel s jádrem ze 17. století, rozšířený v roce 1832
  • socha sv. Jana Nepomuckého - kamenická práce, datovaná do roku 1839
  • kříž - klasicistní kamenný kříž z roku 1779
  • Rolnická usedlost čp. 5 na návsi - zděná lidová architektura z poloviny 19. století s průčelím členěným maltovým štukem
  • Rychta čp. 7
  • Rolnická usedlost čp. 8 na návsi - zděná lidová architektura z 1. poloviny 19. století se štítem členěným maltovým štukem
  • Rolnická usedlost čp. 24 na návsi - usedlost s náspím a souběžným výměnkem, štít výměnku je členěn maltovým štukem, datovaným do roku 1850
  • Rolnická usedlost čp. 29 ve středu obce - zděná lidová architektura z roku 1834 s reliéfně zdobeným průčelím
  • Rolnická usedlost čp. 43 - zděná lidová architektura z počátku 19. století

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz