Dětřichov nad Bystřicí

793 03, Dětřichov nad Bystřicí, Tel.: +420 554 733 291, detrichovnb@centrum.cz
Dětřichov nad Bystřicí/Společnost - Dětřichov nad Bystřicí
Katastrální výměra:    2831 ha
Počet obyvatel :    475
Z toho v produktivním věku :    280
Průměrný věk :    37

Přibližně roku 1317 – 1318 jako lenní ves spadající pod správu olomouckého biskupa Bruno ze  Schauenburgu, rádce českého krále Přemysla Otakara II. Před rokem 1410  připadl Dětřichov ke Šternberskému panství až do zrušení vrchnostenské správy v polovině 19.století. V latinském originálu Ditrichowa Lhota, německy Dittersdorf.
Obec leží pod úpatím Slunečné ( 800,2 m ), nejvyfoto rok 1920šším to vrcholem Nízkého Jeseníku Dětřichovem ležícím v  nadmořské výšce 628 m protéká říčka Bystřička, která pramení severně od obce a dosahuje rozhraní mezi Dunajem a Odrou, hlavním Evropským předělem vod. Dětřichov byl původně uhlířskou a dřevařskou osadou. Lesy poskytovaly kromě otopu též stavební materiál a materiál pro výrobu dřevěného uhlí. Vykácené dřevo se splavovalo ke zpracování. Do dnešní doby se zachovala jedna z pil, která zabezpečovala obživu místním obyvatelům. Do roku 1948 bylo v obci rovněž několik živností např. pekařství, zámečnictví, holičství a kovárna. V  roce 1770 byla založena první zemědělská společnost a prosazovalo se  pěstování nových plodin, zejména brambor, jetelovin, krmné a cukrové řepy. Od  roku 1954 byla severně od obce dislokována vojenská posádka až do roku 1996, kdy byla zrušena. Asi 5 km jižně od Dětřichova se nachází osada Krahulčí ( německy Sperbersdorf ), původně čistě německá obec patřila od roku 1850 jako samostatná ves pod okres Šternberk. Od roku 1945 mění název na Krahulčí a  1960 se stává osadou obce Dětřichov. Krahulčí má charakter horské zemědělské osady, leží v nadmořské výšce 635 m. V dnešní době jsou obyvateli převážně chalupáři.
Ostatní materiály a podklady, jež by mohly sloužit pro zdokumentování poměrů byly zničeny požárem na  počátku 20.století, kdy lehl popelem celý obecní archiv.

  • kostel sv. Jiří, původně dřevěný, nahrazen 1766-1767 kamennou stavbou s oltářním obrazem odJana Amlera ze Šternberka, vybaven pozdně barokními varhany v šestimutacích, které postavil A.Steinunger Z Andělské Hory počátkem 19.století.
X

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz