Dětkovice (okres Prostějov)

798 04, Dětkovice, Tel.: +420 582 357 108, ou.detkovice@quick.cz
Dětkovice/Společnost - Dětkovice
Katastrální výměra:           535 ha
Nadmořská výška:             227 – 347 m.n.m.
Počet obyvatel:                 519 k 1. 1. 2010

  Dětkovice leží na jih od města Prostějova ve vzdálenosti asi 9 kilometrů. Jméno „Dětkovice „ je odvozeno od staročeského jména „Dětek“, jež bylo v tehdejší době našimi předky hojně užíváno.
    První zmínka o Dětkovicích je z r. 1353, kdy Markéta z Dětkovic prodala svůj dvůr Jindřichovi z Nevojic.
    Ves Dětkovice bývala kdysi samostatným statkem s panskou tvrzí a svobodným dvorem allodiálním čili dědičným. Tato tvrz i s dvorem stávala v těch místech, kde jsou nyní čísla domu 17, 18, 19, 21 a 90. Postupem času ve válečných, bouřlivých dobách úplně zanikly.
Tvrz se dvorem do r. 1386 držel Štěpán z Holštejna – Vartnova, jenž téhož roku předal ji bratřím Maršíkovi a Myslibarovi z Radověšic. Po nějaký čas byly Dětkovice v majetku plumlovských pánu z Kravař, ale roku 1398 Petr a nikoliv Jan, jak praví prof. Faktor ve svém spise „Popis hejtmanství prostějovského“ , prodal tuto ves i s tvrzí a dvorem Pohunkovi řečenému Puklice. Další držitelé Dětkovic byli : r. 1500 Jakub ze Šárova a r. 1504 Jan z Čertoryje, který v roce 1507 postoupil občanům dětkovským právo odúmrtí, takže mohli se svými statky volně disponovat (prodati- dětiti) což před tím dělati nesměli. Pozdější držitel Petr z Čertoryje byl pánem vsi Dětkovice až do r. 1541, kdy ji prodal Janu z Perštýna za 3 250 kop grošů na mincí dobré a rok na to Jan z Perštýna daroval Dětkovice městu Prostějovu.
    Ve válečných letech, hlavně válkou 30ti letou bylo okolí Dětkovic velmi zpustošeno a v r. 1626 pouze dvě třetiny gruntů obydlena – ostatní leželo ladem a opuštěno.
    V nynější době čítá tato ves 147 obytných domků s 617 obyvateli, hlásících se k církvi římsko-katolické a jsou všichni národnosti československé. Nářečí převládá hanácké, zvyky a kroje vymizely, pouze o vánocích vytrubuje pastýř a děti se straší tzv. šperechtou. Kácení máje rovněž se zachovalo do dnešní doby, ale mladá generace nevěnuje tomuto zvyku nižádné velké pozornosti.
    Průmyslových podniků v místě není a obyvatelé jsou odkázáni živiti se zemědělstvím a domácím řemeslem. Jest zde : 1 kovář, 3 obchody se smíšeným zbožím, 2 hostince, 1 malíř, 1 autodoprava. Převládají živnosti řemeslné a nejvíce tovární krejčovství.
    Z historických památek se zachovala v obci kaplička z r. 1759 a kamenný větrný mlýn na kopci zv. „Plániva“.
    Dětkovice byl vykoupeny r. 1847 z roboty městem Prostějovem.

  • Kaple svaté Anny v obci
  • Kaplička svaté Anny Na Padělkách nad Plánivou

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz