Dědová

539 01, Dědová, Tel.: +420 469 341 437, starosta@dedova.cz
Dědová/Společnost - Dědová
V současné době má obec Dědová rozlohu 390ha a skládá se ze tří katastrálních území - Dědová, Bahna a Humperky. K začátku roku 2011 evidujeme v obci 153 trvale žijíciích obyvatel a počet domů je 79.

V Dědové bohužel nemáme ZŠ ani MŠ, a proto musí děti dojíždět do tří kilometrů vzdálených Kameniček. Za prací se od nás musí také dojíždět. Buď do nedalekého Hlinska nebo do ostatních přilehlých měst a obcí.
Od roku 2002 je v obci zavedena plynofikace a do budoucna bychom rádi zrealizovali výstavbu vodovodu.
V obci máme knihovnu a SDH, které v letních měsících pořádá na letním parketu taneční zábavy. A každoročně i noční soutěž v požárním útoku, která je v okolí velice oblíbená.
Obec Dědová je členem Mikroregionu Hlinecko, který sdružuje obce v okolí pověřené obce Hlinsko. Pomocí Mikroregionu se řeší problémy, které by samotné obce nebyly schopné zvládnout např. dotace na likvidaci a třídění odpadů, vybudování cyklostezek a jejich vybavení mobiliářem a další.

V Dědové je i mnoho chalup, které jsou hojně využívány k rekreaci, především v místní části Bahna, která jsou přírodní památkou. V okolí je i velké množství cyklotras.

Obec se připomíná již v roce 1392, kdy byla součástí rychmburského panství. V 15. století patřila ke kladenské rychtě. Zahájení školní výuky je datováno kolem 1799. Koncem 19. století zde žilo přes 500 obyvatel v 90 domech. V současnosti má Dědová pouhých 162 trvale žijících, neboť obci se nevyhnulo stěhování místních obyvatel za lepšími ekonomickými podmínkami do průmyslových center a pohraničí. Největší odliv nastal po skončení II. světové války.
V minulosti se obyvatelé živili především pěstováním plodin na málo úrodných podhorských polích, zpracováním lnu, domácím tkalcovstvím a prací se dřevem, kterého bylo v okolí dostatek. Ve druhé polovině 18. století se zde těžila železná ruda. Devatenácté století přineslo do vsi novou a záhy velmi úspěšnou výrobu dřevěných hraček, které se vyvážely i za hranice státu.
Místní části Humperky a Bahna s chráněným přírodním územím "Bahna" jsou využívány k rekreaci a stejně jako převážná část mikroregionu nabízejí možnosti aktivního odpočinku v přírodě

Obec je součástí Mikroregionu Hlinecko.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz