Damníkov

561 23, Damníkov, Tel.: +420 465 394 113, damnikov@ow.cz
Damníkov/Společnost - Damníkov
Obec je vybavena základní infrastrukturou (plynovod, vodovod, zpevněné komunikace), je zde obchod se smíšeným zbožím, dva hostince, kulturní sál, úplná základní škola, mateřská škola, zdravotní středisko pro dospělé, kadeřnictví, pošta.
K rekreaci občanů i příchozích slouží okolní lesy, vhodné pro sběr hub, borůvek, vycházky i cykloturistiku.V okolí a přímo obcí křižují značené trasy lokálních cyklostezek, je zde fotbalové a dětské hřiště, dva tenisové a dva volejbalové kurty, tělocvična. Aktivně zde působí TJ Sokol, Myslivecké sdružení, Hasiči.

Existence osady je doložena k r. 1304. V r. 1349 se dostala k litomyšlskému biskupství, později byla majetkem augustinského kláštera v Lanškrouně. Zhruba od konce 15. století až do zániku patrimoniálního zřízení (1848) byla součástí lanškrounského panství. Asi od konce čtrnáctého století stál ve vsi opevněný gotický kostel sv. Prokopa, v roce 1845 byl však zbořen a na jeho místě vystaven novogotický chrám, zasvědcený sv. Janu Křtiteli (stavba dokončena v r. 1898). Mnoho gotických kamenických detailů (kružby, portály, sanktuarium, svorníky, klíčové střílny i mladší náhrobky) bylo zazděno do hřbitovní zdi, kde jsou dodnes. Patrona původního kostelu připomíná jen sloup sv. Prokopa s figurálním reliéfem, dílo z r. 1710. Původní název byl nejspíše Damníkův dvůr, po přejetí do němčiny bylo jméno Damník změněno na Taming, z toho Thomigsdorf.

  • Kostel sv. J. Křtitele - novogotický kostel z roku 1898. Původní gotická stavba byla zbořena roku 1895, z ní se dochovaly portál a jiné další kamenické prvky, které byly zazděny do hřbitovní zdi.
  • Fara - barokní stavba z roku 1754.
  • Sloupy sv. Prokopa a sv. J. Nepomuckého z 18. stol.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz