Čmelíny

335 01, Čmelíny, Tel.: +420 724 160 791, obec@cmeliny-viska.cz
Čmelíny/Společnost - Čmelíny
Okolní vesnice jsou:
Liškov na severu, Víska a Kladrubce na východě, Podhůří na jihu, Mohelnice na jihozápadě a Tojice na západě.

Čmelíny – katastrální území o rozloze 4,65 km2.
Víska – katastrální území o rozloze 1,54 km2.


V obci je několik soukromých podnikatelů (převážně zemědělců), prodejna, víceúčelová požární nádrž (koupaliště) a pohostinství. Do obce jezdí v pracovních dnech autobusové spoje (dva ráno a dva odpoledne). Většina občanů do zaměstnání dojíždí, vlaková stanice Nepomuk je vzdálena 4 km.

Obec Čmelíny je stavena ve stylu původní staročeské okrouhlice, kde je uprostřed návsi kaplička a vedle rybník. Dějiny obce sahají do XIV. století. První písemná zpráva je z roku 1384, kdy v knihách erkčních („Erektion libri“) o založení chrámů, farních obročí a špitálů se vyskytuje vícekrát jméno svědka „Ervín de Stmelin“, který byl zakladatelem této dědiny, nebo synem tohoto zakladatele. „Ervín de Stmelin“ byl podle pozdějšího bádání konvršem nepomuckého kláštera cisterciátského, jehož řád v té době zakládal řadu obcí na nepomucku. S jeho rodem se dále setkáváme na tvrzi v Neprochovy na Plánicku a později na Zvíkově, kde je v letech 1473 - 1481 jako purkrabí uveden Jan Čmelínský z Neprochova.

Vlastní jméno „Čmel“ vykládá dr. Profous i badatel Augustin Sedláček ze staročeského „čmel“ nebo „stčmel“ v množném čísle „Čmelíny“.

VKaplička Čmelíny interiér roce 1420 byl žižkovskými vojsky vypálen cisterciátský klášter a celé klášterní panství dal císař Zikmund do zástavy Švamberkům a svatbou přešel majetek na Šternberk, kteří jej v roce 1584 dělili na část Nepomuckou a Plánickou. Byl sepsán i soupis obcí a obec Čmeliny patřila pod část Nepomuckou. Vyskytují se zde i jména prvních usedlch: Wavzinec Brzak, Výt Kalabza, Ondrzej Vokacz, Josef Ptaczek, Vít Janda, Jan Hoch, Ambrož Raczek a Waczlaw Blažiek. Další zmínka o usedlích je z roku 1654, kdy byla pořízena tzv. „Berní rula“. Podle ní měla mít obec 202 polí, 26 lad a luk pro 25 vozů sena.

Obec se rozrůstala a v roce 1869 bylo v obci 234 obyvatel v 31 domech.

Další významná data:

1817 – Ve Čmelinech se začalo vyučovat.
1890 – Byla postavena kaplička.
1896 – Založen Dobrovolný sbor hasičů Čmelíny.
1926 – V celé obci zavedeno elektrické osvětlení.
1938 – Odhalen na návsi pomník obětem I. světové války.
23. 11. 1960 – Sloučení hasičského sboru Čmeliny-Víska.
1. 1. 1964 – Sloučení obcí Čmeliny, Víska, Mohelnice, Třebčice.
1992 – Sloučené obce se rozdělili a vznikla samostatná obec Čmeliny s částí Víska.

  • Kaple Panny Marie na návsi
  • RýžovištěHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz