Činěves

289 01, Činěves, Tel.: +420 325 635 113, ou@cineves.cz
Činěves/Společnost - Činěves
Činěves je obec ležící v okrese Nymburk, asi 14 km východně od Nymburku a 13 km severovýchodně od města Poděbrady.

rozloha obce činí 1444 hektarů
v obci je evidováno 275 adres
v obci není žádná část obce ani ulice
v obci je k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno 489 obyvatel, z toho je 218 mužů nad 15 let, 34 chlapců do 15 let, 211 žen nad 15 let, 26 dívek do 15 let.

První zmínka o obci je datována k roku 1294. V roce 1994 jsme oslavili 700 výročí založení obce.

1729 - byla zahájena stavba kostela sv. Václava

1835 - založena obecní cihelna

1857 - vystavěna synagoga a při ní zřízena židovská škola

1857 - vystavěny 2 železné procesní kříže

1866 - odhalena socha Jana Nepomuckého

1868 - vznik ochotnického spolku

1879 - občanská obecní knihovna

1881 - založen Sbor dobrovolných Hasičů

1881 - zřízena železniční zastávka Činěves

1888 - založena opatrovna dětí

1893 - vysvěcena socha Panny Marie

1907 - založen Sokol Činěves

1924 - elektrifikace obce

1924 - postaven pomník padlých snahou SDH

1926 - otevřena Kampelička

1926 - otevřena měšťanská škola v Dymokurech

1927 - počátek stavby sokolovny - hotova 1928

1930 - počátek fotbalu

1939 - v 15.3. v 7:30 projíždí obcí první okupanté

1942 - zakoupena autosanitní požární stříkačka

1945 - v obci a okolí táboří několik tisíc příslušníků Rudé armády

1949 - založeno JZD

1950 - zřízen obecní rozhlas

1957 - obec má 754 obyvatel

1965 - otevřen nový hostinec

1967 - stavba samoobsluhy Pramen

1969 - výbojkové osvětlení obce, otevřen Pramen

1970 - 669 obyvatel, 270 domů

1981 - zřízena telefonní budka u prodejny Pramen

1981 - oslavy 100. výročí založení SDH

1984 - klub důchodců ze škoní družiny

1987 - elektrické akumulační vytápění sokolovny a různé opravy

1984 - zahájeny projektové práce k vybudování obecního vodovodu Činěves - Velenice

1989 - dokončena ubytovací část klubu důchodců, zahájeny pozemní práce pro realizaci obecního vodovodu

1990 - místní farnost opustil František Lukeš

1991 - 515 obyvatel, 257 domů

1992 - otevřen autosalon Autocentrum Boura s.r.o

1993 - otevřen autosalon Peugeot

1994 - obecní úřad přestěhován do č.p. 250, oslavy 700 let obce

1995 - dokončena stavba vodovodu (bez kolaudace), restaurován pomník sv. Jana Nepomuckého, v č.p. 250 zřízeny lékařské ordinace

2001 - oslavy 120 let SDH

2004 - zahájena výstavba kanalizace

2006 - dokončení hlavního kanalizačního řadu a čističky odpadních vod a uvedení stavby do zkušebního provozu

  • Kostel byl vystavěn v roce 1729 na základech původní stavby ze 14. století. U kostela dříve stávala dřevěná zvonice.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz