Čimelice

398 04, Čimelice 51 39804, Tel.: +420 382 228 333, cimelice@obec.cz
Čimelice 51 39804/Společnost - Čimelice 51 39804
Obec má vlastní nádraží (trať 200 – Písek–Zdice), obchody, které prosperují díky silnici probíhající přímo skrz obec.

 

(Zdroj: Wikipedie)

První písemná zmínka pochází z období až po roce 1400, ale tato oblast byla osídlena již od pravěku. 12. května 1945 zde podepsaly kapitulaci poslední zbytky německé armády. V Evropě tím skončila druhá světová válka.

(Zdroj: Wikipedie)

 • Josef Dastich (1835 - 1870) - filozof
 • Franciszek Paulik (1886 - 1940) - polský generál
 • Zámek je vedený v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
 • Kostel Nejsvětější Trojice na náměstí je také vedený v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
 • Hřbitovní kaple s empírovou vratislavskou hrobkou se nachází na hřbitově na jižním okraji obce při silnici na Písek. Místní hřbitov je vedený v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
 • Přírodní památka Kopáčovská na severovýchodním okraji obce
 • Výklenková kaple zasvěcená svatému Janu Evangelistovi se nachází pod hospodou Na Hvížďalce
 • U komunikace z obce směrem na Smetanovu Lhotu, před budovou Policie ČR se nalézá výklenková kaple. Je zasvěcená těmto světcům : svatý Václav, svatý Josef a Panně Marii  Tato kaple je vedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek
 • Na náměstí se před kostelem nachází žulový morový sloup se sousoším Nejsvětější Trojice, který je také vedený v Seznamu kulturních památek v okrese Písek. V spodní části po stranách sousoší jsou vyobrazení svatého Václava, svatého Jakuba, svatého Ondřeje, svatého Augustina. Socha svatého Bonaventury je umístěna v průčelí sloupu.
 • U komunikace do obce ve směru od Písku vlevo se na vysokém podstavci nachází socha svatého Humprechta s laní po boku.
 • Ve středu obce, na kamenném mostě přes rybník Kostelák, se nachází čtyři žulové sochy těchto světců: svatý Vojtěch, svatý Norbert, svatý Václav , Jan Nepomucký. Na čtyřbokém podstavci sochy svatého Václava je tento nápis : S. WENCES LAVT OBIIT A : 929 DIE 28 : SEP. Na podstavci se sochou J. Nepomuckého jsou uvedena písmena : B B F V B G V T. Na podstavci svatého Norberta je tento nápis: S. NORBER TVS OBIIT 6. IVNII 1134. Na podstavci svatého Vojtěcha je uvedeno : S : ADAL BERTVS OBIIT XX III. AP. 1001. Most se sochami je vedený v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.
 • U železničního nádraží se na hranolovém podstavci nalézá zhruba šestimetrový kamenný sloup, zakončený zdobnou hlavicí, jehlancem a kovovým křížkem.
 • Venkovská usedlost čp. 26
 • brána venkovské usedlosti čp. 5 a čp. 6 jsou vedené v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz