Číchov

675 21, Číchov, Tel.: +420 568 870 934, obec@cichov.cz
Číchov/Společnost - Číchov
Obec leží asi 11 km severozápadně od města Třebíč, mezi obcemi Přibyslavice a Bransouze s možností přímého silničního spojení i na obec Chlum. Obcí prochází železniční trať č.240 Brno-Jihlava-Havlíčkův Brod. Místní železniční zastávka je mezi stanicemi Okříšky a Bransouze ve směru na Jihlavu.
Podle údajů z roku 1906 je výměra obce 930ha a 68a, z čehož 251ha tvoří lesy, 131 ha pastviny, louky a zahrady, 276ha orná půda. Zbytek je neúrodná půda, vodní a zastavěné plochy. Dnes je situace jiná. Přibylo lesů a  zastavěných ploch, ubylo orné půdy.
K obci náleží rovněž osada Hynkov, ležící asi 1500m jižně od Číchova, založená r.1580 Hynkem Brtnickým z Valdštejna. Dle sčítání lidu dne 31. 12. 1900 zde žilo 42 lidí.

Řeka Jihlava dělí obec na 2 části ( dvě samostatné obce) ,  které se nazývají :

  • Levý břeh- Číchov třebíčský
  • Pravý břeh-Číchov brtnický

Tím vznikly dva samostatné celky , které měly dvě samostatné pečetě.

První písemná zmínka o obci je již v  r.1101, v době založení benediktinského kláštera v Třebíči. Třebíčský písař Eliáš Střelka v kronice sepsané r. 1574 klade založení kláštera do roku 1101  a praví, že klášter statky pozemskými dobře opatřen byl a patřil mezi nejbohatší kláštery. Zakládající listina jmenuje 78 osad a míst – mezi nimi je uvedeno Czichovo, Chlumané, Kojatíno atd., jejichž výnos celý nebo částečný novému klášteru darován byl.
Některé jiné prameny uvádějí rok 1104 nebo dokonce r. 1109 – to však není rozhodující. Někdo uvádí rok založení, jiný rok dostavby nebo vysvěcení.

Samotný velkostatek byl rozparcelován v roce 1926. Majiteli statku byli hrabata Collalto, kteří panství získali od Ferdinanda II, na jehož straně bojovali – v bitvě na Bílé hoře r. 1620 proti českému králi Bedřichu Falckému. Na straně Českého krále bojoval proti Ferdinandovi II poslední Valdštejn – Zdeněk brtnický z Valdštejna. Zemřel roku 1624 ve vězení v Brně na Špilberku, když původní trest smrti za účast  v bitvě na Bílé hoře mu byl změněn na doživotní žalář.

  • kaplička Panny Marie
  • lyžařský areál JalovecHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz