Číhošť

582 87, Číhošť, Tel.: +420 569 739 265, obeccihost@volny.cz
Číhošť/Společnost - Číhošť
Číhošť

cihost-2.jpg
Číhošť se nachází u Ledče nad Sázavou , je to malá vesnice na na západním konci Českomoravské vysočiny, leží ve výšce 545 metrů nad mořem. Ves je rozdělena na pět částí : Velká strana, Malá strana , Hradčany, Dupanda a Kout. Přesné datum jejího vzniku není možno doložit, ale kronikář Hájek se ve své kronice zmiňuje o tom, že již v roce 1140 zde stávala tvrz. Číhošť patří mezi nejstarší obce na Ledečsku.
Mapa - Číhošť

582 87, Číhošť

Telefon: +420 569 739 265
E-mail: obeccihost@volny.cz
Web: http://www.cihost.cz


Přesné datum jejího vzniku není možno doložit, ale kronikář Hájek se ve své kronice zmiňuje o tom, že již v roce 1140 zde stávala tvrz. Dodnes se v těchto místech říká " v zámku ". Poprvé je v historických pramenech doložena zmínka o Číhošti v roce 1347. Každopádně Číhošť patří mezi nejstarší obce na Ledečsku.

Pověst vypráví, že se na zdejší tvrzi sešli urození páni z okolních panství k oslavě. Jeden z nich byl docela cizí. Ostatní se stále vyptávali " čí že je host" - tak prý vznikl základ pro pozdější pojmenování obce. Jiný zdroj ale říká, že název vznikl od staročeského jména " Číh " - což bylo jméno místního pána. Další část "hošť" - prý znamená vlastník. Co je ovšem na tomto výkladu pravdy, těžko říct.

Číhošť byla svého času významným hospodářským a kulturním centrem, což je doloženo záznamy v "Zemských deskách " v Praze. Nad obcí se od roku 1348 do roku 1806 dolovalo stříbro a jiné vzácné rudy. Nedaleko jsou vápencové lomy. Zde se také v roce 1648 odehrávala poslední bitva v tomto kraji se švédským vojskem. Ještě dnes jsou tu patrny náspy a valy. V roce 1892 zde byl založen sbor dobrovolných hasičů. Elektřina byla do obce rozvedena v roce 1929. Významnou stavbou a dominantou obce je kostel, který František Palacký ve svých "Dějinách " uvádí již k roku 1350 jako farní. Pověst vypráví, že když se jde polní cestou z Číhoště přes les Borovinu a Bahenici do Ovesné Lhoty, stojí u cesty před obcí křížek. Na tomto místě lhotečtí počali stavět kostel. Zedníci se tužili, ale jaké bylo jejich překvapení, když druhý den ráno přišli do práce a zdivo nikde. Začali stavět znovu, ale to všechno se pravidelně opakovalo. Divili se tomu, ale raději stavby zanechali a postavili na tom místě křížek. Je tam dodnes. Co se ale dělo se zdivem z Ovesné Lhoty ? Vždycky se do rána objevilo v Číhošti, kam ho odnosili andělé. Tak se číhošťští dali do práce a svůj kostel s pomocí zbudovali. Původně byl kolem kostela hřbitov. V roce 1948 bylo prostranství před kostelem oploceno a vybudována brána.

V té době zde působil farář Josef TOUFAR. Po známých událostech, které se v tomto kostele Nanebevzetí Panny Marie v prosinci 1949 a v lednu 1950 staly, byl 28. ledna farář Toufar zatčen a umučen. Zemřel 25. února ve věku osmačtyřiceti let. Na památku umučeného faráře Josefa Toufara a dalších stíhaných kněží byl na nádvoří kostela v Číhošti 22. září 1990 slavnostně odhalen pomník. Autorem pomníku je akademický sochař Roman Podrázský z Přibyslavi.

Podle starých kronik v roce 1900 žilo pouze v Číhošti 300 obyvatel . Od roku 1900 je ve vsi i motlitebna Českobratrské církve evangelické. První zmínka o základní škole je už z roku 1603 - ve starém minisále sačanského kostela. Potom to byla dřevěná chaloupka, kde se říkalo "U Špačků ", vyučovalo se v jedné místnosti. V roce 1795 byla postavena nová, opět dřevěná škola, která sloužila až do roku 1846. V roce 1846 byla postavena uprostřed vsi nová zděná budova základní školy, která slouží dodnes. Budova měla dvě velké třídy a byt pro učitele. V roce 1900 byla postavena třetí třída, na tu dobu byla místní škola opravu moderně vybavena. V dobách největší osídlenosti tato škola doslova "praskala ve švech" - docházelo sem téměř 200 školáků. Stálý úbytek dětí v dnešní době dolehl i na tuto školu a v roce 2001 byla uzavřena.

  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie je poprvé připomínán již roku 1350 jako farní kostel

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz