Číhaň

341 42, Číhaň, Tel.: +420 376 594 225, urad@cihan.cz
Číhaň/Společnost - Číhaň
V současné době má naše obec 192 obyvatel, žijících v Číhani, Novém Dvoře a v Pláničce. Počet obyvatel nijak výrazně neklesá. Zájem o bydlení v obci je trvalý. Ve třech nových bytovkách žijí převážně mladé rodiny. Rovněž tak ve čtyřech bytech, které vznikly rekonstrukcí bývalé školní budovy bydlí mladí lidé.
V obci pracuje několik podnikatelů (kamenictví, autoopravna, kovovýroba, pohostinství a prodejna smíšeného zboží). V provozu je obecní knihovna, která je využívána především z zimních měsících.

Děti navštěvují školní zařízení v Plánici a v Klatovech. Obecní úřad přispívá každoročně na provozy škol a dopravní obslužnost obce nemalou částkou peněz.

Většina obyvatel obce dojíždí za prací do Klatov nebo blízkého okolí. Někteří našli práci u společnosti Farma Číhaň, která se zabývá zemědělskou výrobou. I když někteří občané žádali o vrácení majetku v rámci restitucí, soukromě nehospodaří v obci nikdo.

Lesy, které se v okolí nacházejí jsou z části (76 ha) obecní, část je soukromých vlastníků a velká část lesů patří potomkům hraběte Kolowrata. Vichřice Kyril způsobila obrovské škody na všech lesních porostech.

V naší obci se v posledních letech mnoho změnilo. Největší změnou je určitě budova bývalé školy, která byla v katastrofálním stavu. Dnes je z budovy 4 bytový dům, který čítá 4 byty z toho 2 byty 3+1 a 2 byty sociální 2+1. Oprava byla dokončena v roce 2004 a momentálně je dům plně obsazen nájemníky. V roce 2005 obec pořídila malotraktor na sečení veřejných prostranství a sportovního hřiště. Další výraznou změnou byla oprava vnitřních prostorů obecního úřadu a pošty, která byla provedena v roce 2006. Byly provedeny opravy vnitřních omítek a v celé budově byly vyměněny okna. V roce 2006 obec zakoupila nový obecní traktor značky Zetor, který slouží především v zimních měsících k úpravě komunikací pluhováním sněhu, ale i během celého roku k potřebám obce i občanů.

V roce 2007 bylo dokončeno víceúčelové hřiště za koupalištěm. Původní menší hřiště se rozšířilo a zakoupila se mobilní buňka a dále se vybudovala menší dětské hřiště u budovy bývalé školy, protože počet dětí v naší obci každým rokem příznivě stoupá.

V roce 2008 se na hřišti začal stavět krytý parket, který byl dokončen v dalším roce. Slouží k pořádání kulturních a sportovních akcí v obci především v letních měsících.

V roce 2009 byla zvelebena i náves, kde se udělala parková úprava. Dále byla udělána nová fasáda na budově obecního úřadu.

První zmínky o Číhani dle dochovaných kronik se datují od konce 15. století. V té době patřila obec k panství Plánicko-Zelenohorskému, rodu pánů ze Štemberka.

V roce 1552 byla zapsána obec Czihan do zemských desek. V roce 1601 je prodal Zdislav Jindřichu Vintířovi z Vlčkovic. Ten ji připojil ke Brodu, Vlčkovicím a Kolinci.

Další majitelkou obce se stala v roce 1615 Anna Vinitířová z Chudenic. Za několik let připadla Číhaň Vilému Albrechtovi z Kolowrat Krakovských, který ji připojil k rozsáhlému panství Týnecko – Běšinskému. Tomu také patřila až do roku 1849. Byla zavázána svazkem poddanským, robotami, ale i soudní a politickou pravomocí zámku na Týnci.

Roku 1775 bylo v Číhani vystavěno pouze 26 obytných stavení. K dalšímu většímu rozšíření obce dochází až po roce 1839. V té době bylo v obci vystavěno nejvíce domků. V roce 1885 byla postavena nová silnice z Číhaně do Kolince. V roce 1889 byla založen hasičský sbor v obci. Jeho činnost trvá i dnes.V roce 1893 byla rovněž otevřená dvoutřídní škola. V těchto letech byly v Číhani prováděny ve velkém rozsahu kamenické práce a těžba žuly. Kamene se používalo na stavby silnic a pro výstavbu ve městech. Zde našlo obživu mnoho mužů z Číhaně i okolních vesnic.

Nový Dvůr
První zmínky jsou z roku 1720 ze Zdebořické matriky. V té době patřil obcí do Zdebořic a ne do Číhaně. Po zrušení roboty v roce 1848 byl Nový Dvůr připojen k Číhani.

Plánička
Až po zrušení roboty r.1848 odpojena od Plánického panství a připojena k Číhani.

  • Antonín Sova
Antonín Sova
  • Socha sv. Jana Nepomuckého
  • Zvonička
  • Památník padlých

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz