Čestín

285 10, Čestín, Tel.: +420 327 323 216, obec@cestin.cz
Čestín/Společnost - Čestín
Největší dominantou Čestína je kostel sv. Petra a Pavla a zámek. V současné době se opravuje jak kostel tak i zámek. V loňském roce s podporou dotace od Středočeského kraje se opravila eternitová část střechy a na středním křídle zámku, které je historicky cenné , byla střešní krytina vyměněna za novou. V letošním roce byla opravena fasáda na třech stěnách zámku a v příštím roce, za finančního přispění Fondu obnovy památek, budeme pokračovat opravou na středním křídle, kde je dochovaná sgrafitová výzdoba.

V loňském roce život a chod obce hluboce zasáhla likvidace místního družstva. Lidé přišli o práci a obec o finanční prostředky. Dílo zkázy dovršil v letošním roce dubnový požár, který zničil tři stavby v areálu bývalého družstva.

Věřme, že od roku 2006 se tvář městečka změní díky záměrům podnikatelů a opět Čestín bude vítat turisty a návštěvníky. Svou klidnou a příjemnou atmosférou přispěje ke klidu a pohodě všech obyvatelů i návštěvníků obce.

Uvádí se, že Čestín byl založen ve 12 století, avšak nejstarší doložené záznamy jsou až z roku 1352, kde je uveden jako farní tvrz.

Tvrz vznikla současně s kostelem, který nechala údajně vystavět paní Česta z nedalekých Petrovic, proto název Čestin Kostel. V roce 1579 udělil císař Rudolf II Čestínu statut města a právo jednoho týdenního a tří výročních trhů. Město také obdrželo znak stříbrné lilie na červeném poli. Město obývali zejména zemědělci a řemeslníci. Nejvýznamnějším zdejším řemeslem byla výroba hracích strojů a kolovrátků.

Koncem 16. století přebudoval Adam Slatava tvrz v zámecké sídlo, posléze byl ale nucen kostel i s okolním majetkem prodat. Od té doby se v Čestíně vystřídalo mnoho majitelů. K nejvýznamnějším patřil Karel Jáchym Breda, který spojil čestinské panství s kácovským a Anna Toskánská, jejíž zásluhou bylo budováno mnoho staveb, zejména nemocnice, chudobince a kaple.

Roku 1859 byl stržen původní kostel ze 13. století a na jeho místě poměrně rychle vybudován v románském slohu nový. Kompletně vybaven a posvěcen byl 8. září 1861. Dominantou kostela je věž osazená jedním malým a dvěmi velkými zvony pocházejících z roku 1562. Věžní hodiny byly instalovány až roku 1971.

V roce 1818 byla zřízena dvoutřídní škola, počet tříd se během let měnil. Největšímu zájmu se těšila po roce 1883, kdy byla rozšířena na čtyřtřídní. Po roce 1918 byla postupně redukována až nakonec roku 1975 zanikla. Od roku 1881 ve městě také funguje hasičský sbor.

  • Zámek Čestín
  • Kostel svatého Petra a Pavla
  • Výklenková kaplička
  • Fara
  • Hospoda U NáckaHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz