České Heřmanice

565 52, České Heřmanice, Tel.: +420 465 549 516, ou@ceskehermanice.cz
České Heřmanice/Společnost - České Heřmanice
Části obce:

  • Borová (17 domů, 37 obyvatel)
  • České Heřmanice (111 domů, 355 obyvatel)
  • Chotěšiny (27 domů, 65 obyvatel)
  • Netřeby (33 domů, 75 obyvatel)

(Zdroj: Wikipedia)

První zmínka o vsi Heřmanice se datuje 1226, kde se uvádí, že Svatoslav z Heřmanic (Suatozlav de Hermannic), jež sídlil na Heřmanicích coby první známá osobnost a majitel zdejší dědiny, zaznamenán jest na královské listině Přemysla Otakara I. Z toho vyplývá, že dědina byla založena mnohem dřív. Tak z dějin Heřmanic zřejmo jest, že se mohou počítati mezi nejstarší osady v okolí litomyšlském. Jako česká vlast dobu rozkvětu a úpadku měla, tak i osada Heřmanice sdílela s ní doby blahobytu i doby smutné, zejména vliv různých bouří a válek. Doba, kdy byly Heřmanice v rozkvětu je zajisté doba, kdy byl pánem v Heřmanicích slovutný pán Bohuněk z Adršpachu, jehož působení je ohraničeno léty 1460 až 1506, který vymohl na králi Vladislavovi, aby ves tato na samostatné městečko, požívající práv jiných podobných povýšena byla. Toto bylo stvrzeno královskou listinou a opatřeno královskou pečetí. Obdržela tudíž právo míti každý čtvrtek trh a na sv. Jakuba jarmark, který měl po osm dní trvati, a vůbec jiná práva tehdejší doby.

V pozdější době přibyly k Českým Heřmanicím osady, Netřeby založeny roku 1661 a Borová založena roku 1698, kdy panství litomyšlské vlastnili Tranmansdorfové, kteří v blízkosti Heřmanic, patřících k zámeckému panství, tyto osady založili. Osídlení osad tvořili "hraběcí chalupníci". Založením těchto osad bylo sledováno lepší využití lesní půdy, která osídlencům byla přidělena do nájmu.

V 18. století se v názvu vsi objevuje přívlastek České, pro odlišení od Heřmanic Německých (Horních).

Od roku 1785 podle "Josefínského katastru" byly Netřeby a Borová přivtěleny k obci Heřmanice. Do roku 1923 byly České Heřmanice městysem. V roce 1960 byla v rámci územnněsprávní reorganizace přičleněna k Českým Heřmanicím do té doby samostatná obec Chotěšiny s vlastním katastrálním územím.

V současnosti mají České Heřmanice kolem 530 obyvatel, rozkládají se na katastrálním území České Heřmanice a katastrálním území Chotěšiny a spravuje je sedmičlenné obecní zastupitelstvo. Obec se přihlásila v rámci nejnovějších územnnšsprávních úprav k Vysokému Mýtu. České Heřmanice jsou členem Svazku obcí Mikroregionu Vysokomýtsko, Svazu měst a obcí České republiky a sdružení obcí SO OBORA. (Zdroj: Wikipedia)

  • Kostel sv. Jakuba Většího, poprvé připomínán roku 1350, přestavován 1547 a 1720-1733
  • Venkovská usedlost čp. 30
  • Sýpka u čp. 49Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz