Česká Metuje

549 56, Česká Metuje, Tel.: +420 491 541 248, ceska.metuje@seznam.cz
Česká Metuje/Společnost - Česká Metuje
Tvořena je třemi katastrálními územími: Česká Metuje, Metujka a Skalka, o celkové výměře 969 ha. Kromě komunikace, která prochází územím ve směru východ - západ, je důležitým komunikačním tahem i komunikace odbočující z centra obce na sever a směřující do Teplic nad Metují. Podél těchto cest je soustředěna většina zástavby obce. Územím prochází i železniční trať z Meziměstí, směr Týniště nad Orlicí a Choceň.
 
Dominantou v okolí obce je stolová hora Ostaš, obec se nachází v CHKO Broumovsko. Vyskytují se tu i evidované chráněné části přírody:

E 88 Pušvíza na severní hranici území
E 99 pískovcové sloupy severně od centra obce
E 104 Vysoký kámen na jižní hranici
E 195 bučiny při jižní a jihozápadní hranici.

Severovýchodně od České Metuje se nachází lesní regionální biocentrum Ostaš.

Ves vznikala pravděpodobně postupným mýcením. Stavby při řece a potoku jsou menší, čistě obytné. Později nad říčním úvalem vznikaly ve vazbě na přilehlá pole statky.

Obec nemá viditelné centrum, tuto funkci podle územních podmínek přiměřeně plní prostor křižovatky, ve kterém se nachází kulturní dům s obecním úřadem, sálem a restaurací. V objektu je také místní knihovna, poblíž autobusová zastávka, parčík a telefonní budka. Klidové veřejné prostranství je v prostoru před poštou, prodejnou a mateřskou školou. Péče o veřejná prostranství, zeleň a stavby patří k prioritám obce. Zkvalitňování hmotného prostředí je doplňováno trvalou snahou o udržení dobrých mezilidských a sousedských vztahů, např. nabídkou aktivit, které obyvatele České Metuje přitáhnou a zaujmou, a vytvářením podmínek pro jejich provozování.

Jednou z nejstarších osad založených na Policku břevnovskými benediktýny byla osada Metuje. Její počátky spadají do první čtvrtiny 13. století a jméno získala od stejnojmenné řeky, na jejímž levém břehu ležela. Okolo roku 1260 vznikla na pravém břehu řeky obec stejného jména, s německými osadníky, patřící k panství Stárkov. S krátkou přestávkou, kdy za husitských válek daroval Metuji ještě s dalšími vesnicemi císař Zikmund Matyáši Salavovi z Lípy, patřila až do roku 1848 k polickému klášternímu panství.

Samostatná katastrální obec Česká Metuje vznikla roku 1790 rozdělením původní obce. Řeka Metuje zde vytvořila jazykovou hranici mezi Českou a Německou Metují a rozdělovala obě katastrální obce. V roce 1848 splynula Česká Metuje s obcí Žďár nad Metují a tento stav trval do roku 1891.
 
První dochovaná písemná zmínka je až z roku 1406, kdy se tehdejší ves Metuje připomíná jako součást polického panství. Od roku 1946 se součástí obce stala bývalá Německá Metuje a Vlásenka, v roce 1960 také Skalka.
 
První dochovaná písemná zmínka je až z roku 1406, kdy se tehdejší ves Metuje připomíná jako součást polického panství. Od roku 1946 se součástí obce stala bývalá Německá Metuje a Vlásenka, v roce 1960 také Skalka.
 
První dochovaná písemná zmínka je až z roku 1406, kdy se tehdejší ves Metuje připomíná jako součást polického panství. Od roku 1946 se součástí obce stala bývalá Německá Metuje a Vlásenka, v roce 1960 také Skalka.

  • Smírčí kříž - vedle cesty při příjezdu do vesnice od nedalekého Žďáru nad Metují

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz