Česká Bříza

330 11, Česká Bříza, Tel.: +420 377 855 730, obec@ceska-briza.cz
Česká Bříza/Společnost - Česká Bříza
V blízkém okolí můžete navštívit zámecký dvůr „ Býkov“, „Červené jezírko“ v Hromnici, v Druztové zříceninu hradu „Věžka“, v Plasích klášter .

Česká Bříza byla poprvé zmiňována r. 1401, kdy patřila k proboštství rokycanskému a v roce 1421 král Zikmund Lucemburský zapisuje „wsi Habrovú a Březie“ proboštství rokycanského. V roce 1575 za císaře Maxmiliána II. koupilo hospodářsky silné město Rokycany původní vesnice augustiniánského probošství včetně Německé Břízy. V roce 1623, kdy je Německá Bříza součástí královského města Rokycany, vydala královská komora císaře Rudolfa II. výměr o konfiskaci některých statků města včetně čtyř vsí. Stalo se tak za jeho účast na protihabsburském povstání a tak mj. ves Německou Břízu převzal opat plaského kláštera Jiří Vašmucius. Od té doby se Rokycanští pokusili ještě v letech 1628 a 1660 o zpětvzetí odňatých vsí, vždy ale neúspěšně. O hospodářské situaci poddaných ve vsi Německá Bříza vypovídá Berní rula z roku 1654, podle níž je ves součástí panství Kaceřov přináležejícímu klášteru plaskému. Hospodařilo zde 9 sedláků, 3 chalupníci, z nichž jeden měl mlýn se dvěma koly, a 1 stavení bylo pusté. Sedláci měli pole o výměrách 18 až 24 strychů, chalupníci pole o výměrách 15 strychů. V roce 1826 kupuje klášterní panství Plasy v dražbě kancléř Klement Metternich. V roce 1848 je ve vsi 34 domů a 269 obyvatel. (Zdroj: Wikipedia)

  • pomník padlých z první světové války
  • zděná šestiboká kaplička sv.Petra a Pavla z r. 1808
  • „Lípa Svobody“ vysazená r.1945

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz