Česká Bělá

582 61, Česká Bělá, Tel.: +420 569 444 171, podatelna@ceskabela.cz
Česká Bělá/Společnost - Česká Bělá
Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 1011 obyvatel,kteří mohou využívat tři prodejny smíšeného zboží, dvě pohostinství, zdravotní středisko, poštu, školu, mateřskou školku,knihovnu, kadeřnictví, fotbalové hřiště, dále jsou v obci i zemědělské a dřevozpracující podniky, autoopravny, truhlářství, pojišťovna a další služby. Ze spolkového života v obci stojí za zmínku tradiční organizace hasičů,chovatelů a myslivců, fotbalový a hokejový oddíl, aktivní je také organizace svazu žen-Sluníčko. (Zdroj: Wikipedia)

První písemné zmínky o obci jsou z roku 1257, v roce 1278 byla ji městem. Na pečeti mívala českého lva ve skoku obráceného doprava a z něj vznikl městský znak, v červném štítě stříbrný český dvouocasý lev s korunou obrácený doprava. Původně česká osada, která se v 2. polovině 13. století stala střediskem jedné z těžebních oblastí stříbra v okolí Německého Brodu. Tehdy sem přišli němečtí horníci, ale obec si zachovala český název. Po vyčerpání stříbrných ložisek opustili němečtí přistěhovalci Bělou. V 16. století byla ve vlastnictví p. Jana z Perštýna a na Helfenštejně a roku 1599 ji koupilo město Německý Brod. Statek Bělá náležel až do roku 1731 Německému Brodu, potom patřil hraběti Šporkovi, od něj jej koupil Štěpán Langr, později František Saifert, poslanec zemského sněmu. Tento osvícený muž založil zámecký park, ve kterém se nachází památný strom "Borovice Jeffreyova" s vysokou přírodovědeckou a estetickou hodnotu.
Součástí České Bělé je obec Cibotín.
Na návsi stojí původně gotický kostel sv. Bartoloměje ze 14. století, presbytář věž a obvodní zdi byly nově postaveny ve třetí čtvrtině 15. století. Po roce 1700 byla přistavěna sakristie a upraveno průčelí, r. 1734 přistavena loď dle staršího návrhu J. Santiniho. Interiér je z 19. století.

Na Šibeniční hoře (nad obcí směrem na Havlíčkův Brod) stojí barokní kaple čtrnácti pomocníků, uvnitř pustá, datovaná 1762.
Vedle ní se nachází ojedinělá technická památka - letecký maják na kótě 569 m nad mořem. Ve dvacátých letech sloužil k vedení letadel při nočních letech z Prahy do Brna a Bratislavy. Na majácích byla umístěna točitá světla zdaleka viditelná. Majáky byly v činnosti každý den po dvě hodiny a spravovalo je ministerstvo veřejných prací.
Na návsi naleznete rovněž památník padlých z 1. světové války a platiku lva. Je to jeden ze dvou lvů, jež původně střežil zámeckou bránu. Místní si jej velice považují.
V České Bělé se narodil nadějný malíř Bedřich Piskač (1898-1929). Ve svých krajinách a zátiších se inspiroval tvorbou francouzských moderních malířů. Ve francouzském Lyonu také předčasně zemřel ve svých 31 letech. Významný regionální historik, autor mnoha statí z dějin Německobrodska.

  • Bedřich Piskač – malíř (1898 – 1929)
  • PhDr. Václav Fiedler – historik (1887 – 1948)
  • Dagmar Dykyjová – vědkyně, botanička (12. dubna 1914 – 22. prosince 2011)
  • Kostel svatého Bartoloměje – Původně gotický kostel ze 14. století, presbytář věž a obvodní zdi byly nově postaveny ve třetí čtvrtině 15. století. Po roce 1700 byla přistavěna sakristie a upraveno průčelí, r. 1734 přistavena loď dle staršího návrhu J. Santiniho. Interiér je z 19. století.
  • Barokní kaple čtrnácti pomocníků z roku 1762 stojí na Šibeniční hoře, uvnitř pustá
  • Technická památka letecký maják na kótě 569 m n. m.
  • Památník padlých z první sv. válkyHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz