Česká

664 31, Česká, Tel.: +420 541 232 126, obec-ceska@volny.cz
Česká/Společnost - Česká
Zástavba obce se nachází na okraji lesa poblíž kopce Ostrá hora při silnici z Brna do Kuřimi, v těsném sousedství se zástavbou městské části Brno-Ivanovice, s níž obec na jihu sousedí. Právě zde v jižní části katastru obce dochází v současnosti k nejsilnějšímu rozvoji zástavby obce v podobě výstavby rodinných domů, zatímco původní jádro obce se nachází severněji. (Zdroj: Wikipedia)

První lidské osídlení v blízkosti obce pochází z doby pravěku. Nalezlo se zde sídliště zemědělského lidu tzv. "moravské malované kultury" z doby 3500 - 1800 př. Kr.V místech dnešní dálnice vedla od pradávna obchodní cesta z Brna do Slezska, na které stávala hospoda a stáje pro koně.
Obec Česká (dříve Cinzendorf nebo Zinsendorf) patří mezi nejmladší osady v Jihomoravském kraji. Byla založena podél tzv. císařské silnice z Brna směrem na Lipůvku po rozparcelování lelekovického poplužního dvora, který byl v roce 1784 kuřimskou vrchností zrušen a rozdělen v rámci raabizace (pronajímání méně výnosných statků poddaným) mezi 24 osadníků. Ti postavili podle smlouvy sepsané mezi nimi a vrchností ze dne 17.ledna 1785 10 domů po levé a 10 po pravé straně silnice na jih od stávající hospody.
Protože na Moravě nebyla velká důvěra k těmto novotám, přišli noví osadníci z Čech, z okolí Litomyšle, kteří si po dlouhou dobu dochovali místní dialekt. Osadníci museli odvádět tzv. plat neboli činži vrchnosti.
Činže se německy řekne Zins, proto dostala obec jméno Zinsdorf a později Zinsendorf (činžovní obec).
Koncem 18. století byla ve vsi vystavěna kamenná zvonička, k níž byla v roce 1902 přistavěna i kaple. Původně byla pokryta černou břidlicí a je na ní umístěn zvonek ulitý v roce 1813 a přinesený z Brna. Roku 1884 se vybudovala železniční trať z Brna do Tišnova, která umožnila rozšíření obce.
Po osamostatnění Československa po 1. světové válce usilovala obec o změnu jména na Čechov, aby se poukázalo na původ prvních osadníků. Názvoslovná komise však schválila název Česká, který roku 1921 nahradil původní Zinzendorf.

  • Kaple Panny Marie Růžencové
  • Kamenný křížek
  • Památník obětem první a druhé světové války
  • Lípa svobody
  • Lípa z roku 1883 před obchodem
  • Lípa z roku 1884 před nádražní budovou

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz