Červený Hrádek (okres Jindřichův Hradec)

38001, Červený Hrádek, Tel.: +420 567 318 171, cerveny.hradek@volny.cz
Červený Hrádek/Společnost - Červený Hrádek
Vesnici lze rozdělit na tři části: nejstarší částí je tzv. Ves, která se nachází na kopci nad soutokem potoků Vápovky a Ochozu. Vznikla v místě bývalé tvrze a dvora, který k ní patřil. V této části je možno nalézt kapli sv. Panny Marie, postavenou roku 1840, s ručně malovaným oltářem, vyrobeným z mrákotínské žuly. Uvnitř kaple se nachází pamětní deska, která byla zřízena na počest padlých v první světové válce. Kaple za dobu své existence prošla mnohými opravami; poslední oprava v r. 2002). Před kaplí stojí kamenný kříž z roku 1860.

Blízko kaple stojí budova Obecního úřadu a hasičské zbrojnice, hned v sousedství se nachází autobusová zastávka (první autobusová linka Nová Říše - Dačice byla zřízena v r. 1950). Na návsi najdeme i obchod s potravinami (otevřen v sedmdesátých letech) a hospodu. Budova ve které se v současnosti hospoda nachází po dlouhá léta sloužila jako škola. O zřízení školy usilovali hrádečtí již od roku 1788; škola samotná začala fungovat až od roku 1815. Roku 1865 vyhořela, 1910 byla obnovena a za občasné rekonstrukce (elektrika, vytápění, střecha ..) fungovala až do roku 1980.
 
Na obou březích potoka Vápovky, který teče od Nové Říše se nachází část obce zvaná Hladov. Zde se nachází Mlýnský rybník - dříve sloužil ke koupání, nyní už pouze k rybolovu. Na druhé straně, u potoka Ochozu se nachází třetí část obce zvaná Podolí. Blízko této části se nachází místo zvané Řečice. Zde nalezneme přírodní koupaliště a sportovní areál s fotbalovým hřištěm a kurty.

Nejstarší zmínka o Červeném Hrádku pochází z roku 1211. V této době vlastnil Hrádek šlechtický rod Markvarta z Hrádku, někdy nazývaného z Říše, Starče a Holoubku (odtud ve znaku obce holubí křídla). Markvart z Hrádku se svou manželkou Vojslavou založil v nedaleké Nové Říši klášter, i ten letos slaví 800 let od svého vzniku.

Zakladatelé kláštera - Markvart z Hrádku a jeho žena Vojslava Se jménem Markvart z Hrádku se setkáváme i později. V této době bylo ve zvyku dávat stejná jména i dalším pokračovatelům rodu. Dále na Hrádku pobývali páni z Bílkova (1318), Matyáš z Hrádku (1349), Smil z Hrádku (1356).

Poté také markrabě Jan, ten Hrádek propůjčoval jako zeměpanské léno, dalším majitelem byl markrabě Jošt (1410) a ten prodal Hrádek Petrovi z Kamenice, řečenému Šturm ( odtud se po krátký čas jmenoval Šturmův Hrádek). V 16. století patřil Hrádek rodu Zahrádeckých sídlících na Hobzí, ten ho pak prodal majitelce Budíškovic, paní Alžbětě Višňovské. Od této doby sdílí stejný osud s Budíškovicemi.
 
V průběhu třicetileté války byla tvrz pobořena a zanikla. I když panské sídlo zaniklo, vesnice žila a rozvíjela se dál.

  • Tvrz Červený Hrádek z 13. století, nyní zřícenina
  • Kaple Panny Marie na návsi

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz