Červenka (okres Olomouc)

Svatoplukova, 784 01, Červenka, Tel.: +420 585 342 166, epodatelna@obeccervenka.cz
Červenka/Společnost - Červenka
Nadmořská výška je asi 236 metrů. Obec sousedí na východě s katastrem Tří Dvorů, na jihu s městem Litovel, na západě s lesem Doubravou, na severu s katastry obcí Střelice, Renoty a částečně Dědřichov.
Obec Červenka má k datu 1. ledna roku 2012 celkem 1448 obyvatel.

Obec je starobylou slovanskou osadou. V listině z roku 1287, která je uložená v litovelském archívu, král Váslav II. potvrzuje rychtářské právo v Litovli i se vším příslušenstvím rychtáři Heinrichovi. Mezi příslušenstvím se uvádšjí i dva lány ve Schwarcpachu (německý název vsi, odvozený od jména potoka).

Totéž je uvedeno i v listině krále Přemysla Otakara II., kterou obdržel první litovelský rychtář Jindřich Epich v roce 1250. Musela tedy obec existovat daleko předtím. Ostatní půda v obci zůstala zeměpanskému majetku. Také na základě listiny z roku 1291 získali litovelští občané mnohé venkovské zboží a během času i tak zvaný purkrecht nad okolními vesnicemi.

Mezi nimi je jmenována též obec Czerný, což je další název pro obec Červenku v minulosti. V městském urbáři (něco podobného jako pozemková knika) je další doklad o obci z roku 1616 a to tak zvaným "Listem odmrtným dědiny Černý". Tato listina je psána staročeštinou. Touto listinou se osadníkům povoluje činiti závěti. Jsou zde uvedené daně a termíny splatností.

Obec měla od svého vzniku až do roku 1642 prakticky stejný počet obyvatel. Následkem třicetileté války, za které byla Litovel a okolí okupováno švédkým vojskem, však obec utrpěla značne a podle záznamů v v urbáři je označována jako pustá. Obyvatelstvo se před vojskem ukývalo v lese. Pak je zde poznamenáno. že obec má 28 sedláků a 14 zahradníků. Zavedením číslování domů v roce 1771, měla obec 42 domovních čísel.

  • Kostel sv. Alfonse - Základní kámen byl položen v roce 1860 a vysvěcení kostela proběhlo v roce 1862. Kostel je 37,5m dlouhý, 12m široký a 13m vysoký. Po stranách kostela jsou přistavěny 4 kaple.
  • Kaple sv. Pavlíny - Byla postavena v roce 1798 uprostřed bývalé návsi, dnešní ulice Svatoplukova.
  • Mariánský sloup - Je z roku 1756. Původně stál východně od obce na rozcestí polních cest. Socha Panny Marie byla v 90. letech ze sloupu odcizena. V roce 2008 byl sloup přemístěn, odborně ošetřen a na hlavici usazena darovaná soška Panny Marie.
  • Klášter - Rakouský arcivévoda Maxmilián d´Este nechal v roce 1847 postavit vedle nádraží malý zámeček, který sloužil jako jeho osobní čekárna na vlak. V roce 1859 ho daroval řádu Redemptoristů. V roce 1950 byl klášter násilně zrušen, od roku 1960 až do současnosti je budova využívána jako domov důchodců.

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz