Černiv

410 02, Černiv, Tel.: +420 416 592 275, ou.cerniv@seznam.cz
Černiv/Společnost - Černiv
Několik výpisků z Místopisu osady Černiva, kterou sepsal Antonín Janda na základě Gruntovní knihy a ústního podání roku 1922. Tato kniha je taktéž uložena v archivu v Lovosicích.

Dle tohoto Místopisu, první kolonisté, kteří osadu založili, usadili se při potoce, zde zřídili sobě malý rybník, aby měli nejen dostatek vody pro svůj dobytek k napájení i plavení, ale též k hašení případného požáru.

ČERNIV- O původu názvu obce není nic známo. Tzv. "Třebenská kronika" z r. 1434 uvádí ves "Černevo" , donedávna se užíval název Černivo. V roce 1134 král Vladislav II. daroval ves nově založeného klášteru v Doksanech. Další písemná zmínka o obci je na listině z roku 1307, kterou se potvrzuje prodej doksanaským klášterem Michalovi, rychtáři v Libochovicích. Následně se stala postupně vlastnictvím Zajíců z Házmburka, od roku 1559 Lopkoviců, a od roku 1597 Zikmunda Báthoriho, a od roku 1613 Šternberků, od roku 1676 Dietrichsteinů, v roce 1848 se osamostatnila.V roce 1886 založena Pamětní kniha osady Černivo, která je uložena v archivu Lovosice.

Rok 1886 byl zvolen první starosta obce, pan Josef Točina. Tento rok bereme jako úplné osamostatnění obce, pokud nepočítáme roky 1985 do 1991, kdy obec spadala pod město Libochovice.

  • Josef Tutte - pozdější farář v kostele svaté Ludmily v Praze, arcibiskupský notář a konzistorní rada. Zemřel v roce 1956 a je pohřben na hřbitově v Chotěšově.
  • kaple Nejsvětější Trojice z poloviny 19.stol.
  • kamenný kříž z roku 1833, který nechala postavit rodina Králů po cholerové epidemii,
  • starý strom vaz na menší návsi
  • na polní cestě asi půl km od obce socha sv. Jana Nepomuckého. Je rustikálním dílem provinčního kameníka asi z doby kolem roku 1800. Soška měří 107 cm, kamenný blok sloupku 113 cm a podstavec 107 cm.

 

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz